„Аз цял живот съм бил биткаджия и знам, че хубав бой няма – винаги е лошо. Затова много пък по-умни и по-мъдри от мен преди векове са казали, че добра война няма – по-добре лош мир. Аз дори бих стигнал до крайности в тази посока - Черно море да бъде обявено за демилитализирана зона – без военни – без кораби, без подводници”. Това заяви в Стара Загора премиерът Бойко Борисов, цитиран от Нова телевизия.
Според него присъствието на военна техника няма да донесе нищо добро на народите по Черноморието – „зона, където се очаква да се добива газ, където всички държави имат туризъм и дава възможности за голям стокообмен”.

Премиерът пусна и снимки в личния си фейсбук профил от откриването на регионалния център за отпадъци в Стара Загора.

"Чистата околна среда е сред най-важните приоритети на правителството и се радвам, че успяхме да изградим и възстановим десетки пречиствателни станции като тези по Черноморието, депа за отпадъци като това в Добричка област край село Стожер и заводи като този в София. Днес с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета на Стара Загора Живко Тодоров откриваме регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора, където ще се приемат за третиране неопасни твърди битови отпадъци от всички общини в областта плюс община Твърдица, Сливенско. С този проект ще допринесем за намаляване на замърсяването и облагородяване на околната среда, в която живеят над 365 000 души. Обектът е разположен в землището на с. Ракитница, на площ от 325 декара, и включва клетка за депониране на неопасни отпадъци с обслужваща инфраструктура, общински център за рециклиране, инсталация за сепариране и закрито компостиране, система за улавяне на газовете. Изградени са и 4 пречиствателни съоръжения за пречистване на водите от експлоатацията на регионалния център. Сегашното градско сметище на Стара Загора "Мандра баир" както и още 9 общински сметища ще бъдат закрити и рекултивирани, а с въвеждането в експлоатация на този регионален център ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране. Средствата за осъществяването на този проект са осигурени чрез ОП „Околна среда 2007-2013“.", написа още Борисов.