Не знам Ангел Марин с какво е заслужил орден „Стара планина”, не мога да си го обясня с какво. По тази логика всички бивши премиери, вицепремиери и т.н. да бъдат наградени да носят орден „Стара планина”.
Това споделя премиерът Бойко Борисов на последното заседание на правителството, на което се обсъждат&nbsp; носителите на държавни ордени. На 10 януари отиващият си президент Георги Първанов връчи орден &quot;Стара планина&quot; - първа степен, на вицепрезидента Ангел Марин.<br /> <br /> &quot;Какви са заслугите? Затова истински се надявам новият президент, а, разбира се, и всеки един от вас, който внася предложение, нека го прецизира. Едно е академик &ndash; международно признат, друго е &ndash; Ангел Марин, че бил вицепрезидент&rdquo;, продължава Борисов.<br /> <br /> При награждаването държавният глава обясни, че заместникът му е един от големите строители на българската армия. Министърът на външните работи Николай Младенов пък ще представи анали на броя на раздадените ордени по време на двата мандата на Георги Първанов. <br /> <br /> &quot;Правилно е ордени да бъдат раздавани пропорционално или в зависимост от това, ако си най-добрият строител, ще му дадете от регионалното министерство ордена, който е, ако си в културата &ndash; и т. н. Първо, има и в самото Министерство на културата, ние в Министерски съвет - &bdquo;Паисий Хилендарски&rdquo;, който раздаваме, има етапи, има нива. В противен случай, като има толкова носители на &bdquo;Стара планина&rdquo;, орденът олеква и се стига до там Ахмед Доган да го върне&rdquo;, коментира Борисов.<br /> <br /> На заседанието по молба на Бойко Борисов строителният министър Лиляна Павлова е оттеглила предложението на Строителната камара за орден &bdquo;Стара планина&rdquo; за директора на &quot;Главболгарстой&quot; Симеон Пешов, защото според премиера не е правилно да го правят в края на мандата на президента.<br /> <br /> &bdquo;Ако новият президент прецени, тогава съответно да се направи във връзка със 70-годишнината. Аз продължавам да считам и се надявам новият президент &ndash; разбира се, ние трябва да помогнем за това с нашите предложения &ndash; действително, носителите на орден &bdquo;Стара планина&rdquo; да бъдат хора, които са безапелационни и без конкуренция в своята дейност. Иначе има доста ордени, които са на министерства, на браншови организации и всички останали&rdquo;, казва премиерът. Според него &bdquo;Стара планина&rdquo; трябва да се пази като връх на ордените.<br /> <br /> Според министъра на културата Вежди Рашидов, за последния мандат ордените са 760 за четири години.<br /> &bdquo;Подкрепям изцяло, че трябва да създадем правила на раздаване на ордените, тъй като всекидневно идват предложения от какви ли не организации и наистина тук се получава едно обезценяване на най-високите хералдики на държавата и може би трябва да си изградим малко правила на кого да се връчва орден &bdquo;Кирил и Методий&rdquo;, примерно, който е един от много хубавите ордени, но той е изцяло за духовната сфера&quot;, обяснява Рашидов.<br /> <br /> <br /> <div style="text-align: center;"><strong>ЗАСЕДАНИЕ<br /> <br /> на Министерския съвет<br /> 11 януари 2012 г.</strong></div> <br /> <br /> <br /> <strong><u><em> Заседанието започна в 10.15 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.</em></u></strong><br /> <br /> <br /> Точка 1<br /> Проект на Решение за предложение до президента на Република България за издаване на Указ за освобождаване от длъжност на офицер от висшия команден състав<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на отбраната.<br /> <strong><br /> АНЮ АНГЕЛОВ:</strong> Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за освобождаване във връзка с прекратяване мандата на сегашния президент, на контраадмирал Николай Николов като съветник на върховния командващ въпросите на военната сигурност. Той се дава в мое разпореждане. Съгласувано е.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 1.<br /> Помолих госпожа Лиляна Павлова да оттегли точката, която е извадена от дневния ред &ndash; за орден &bdquo;Стара планина&rdquo; за господин Симеон Пешов по предложение на Строителната камара, защото не е правилно, според мен, да го правим в края на мандата. Ако новият президент прецени, тогава съответно да се направи във връзка със 70-годишнината. Аз продължавам да считам и се надявам новият президент &ndash; разбира се, ние трябва да помогнем за това с нашите предложения &ndash; действително, носителите на орден &bdquo;Стара планина&rdquo; да бъдат хора, които са безапелационни и без конкуренция в своята дейност. Иначе има доста ордени, които са на министерства, на браншови организации и всички останали.<br /> <br /> <strong>НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ:</strong> Подписахме справка до министрите и до новия президент за всички ордени в България, както и за бройките, които са раздадени от тях, защото не трябва да се натоварва един орден с прекалено много носители, защото му пада и стойността.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Аз именно това казвам, има браншови ордени. Действително, &bdquo;Стара планина&rdquo; трябва да се пази като връх на ордените. Не знам Ангел Марин с какво е заслужил орден &bdquo;Стара планина&rdquo;, не мога да си го обясня с какво. По тази логика всички бивши премиери, вицепремиери и т. н. да бъдат наградени да носят орден &bdquo;Стара планина&rdquo;. Какви са заслугите? Затова истински се надявам новият президент, а, разбира се, и всеки един от вас, който внася предложение, нека го прецизира. <br /> Едно е академик &ndash; международно признат, друго е &ndash; Ангел Марин, че бил вицепрезидент.<br /> <br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ:</strong> Господин премиер, дали може да помолим Министерство на външните работи да ни запознае с някакъв анализ?<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Възложено е, министър Младенов ще ви информира на заседание на Министерския съвет колко ордени са раздадени, какви ордени има, защото съм убеден, че някои от вас и не знаят какви ордени има в държавата. Затова е правилно те да бъдат раздавани пропорционално или в зависимост от това &ndash; ако си най-добрият строител, ще му дадете от регионалното министерство ордена, който е, ако си в културата &ndash; и т. н. Първо, има и в самото Министерство на културата, ние в Министерски съвет - &bdquo;Паисий Хилендарски&rdquo;, който раздаваме, има етапи, има нива. В противен случай, като има толкова носители на &bdquo;Стара планина&rdquo;, орденът олеква и се стига до там Ахмед Доган да го върне.<br /> <strong><br /> ВЕЖДИ РАШИДОВ</strong>: Бройката е установена за последния мандат, господин премиер. Ордените са 760 за четири години. Подкрепям изцяло, че трябва да създадем правила на раздаване на ордените, тъй като всекидневно идват предложения от какви ли не организации и наистина тук се получава едно обезценяване на най-високите хералдики на държавата и може би трябва да си изградим малко правила на кого да се връчва орден &bdquo;Кирил и Методий&rdquo;, примерно, който е един от много хубавите ордени, но той е изцяло за духовната сфера. &bdquo;Стара планина&rdquo;, разбира се, също би трябвало да се редуцира, тъй като наистина орденът се обезценява. В министерството сме направили комисия като за единствения орден, който Вие раздавате, има комисия от най-известните хора, които избират кой да бъде. Така че е хубаво да създадем някакви правила по издаването.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Точка 1 се приема. Министър Младенов, за следващото заседание, с цялото ми уважение към предложенията на Строителната камара, така че това е моето предложение и се надявам вече за следващия президентски мандат да бъдат прецизирани всеки един човек, който ние предлагаме, да знаем, че е възможно най-добрият.<br /> <br /> Точка 2<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на част от имот &ndash; публична държавна собственост, за управление на Министерството на образованието, младежта и науката и на Българския институт по метрология<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: </strong>Това е сграда, която сега се ползва от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. Отпаднала е необходимостта, дава се на БИМ и на Министерството на образованието, младежта и науката. Запазват само един етаж, където има лаборатория за изследване на октановото число на горивата.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 2.<br /> <br /> Точка 3 <br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот &ndash; публична държавна собственост, на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за нуждите на сектор &bdquo;Рибарство и контрол&rdquo; - Смолян<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> Приема се точка 3.<br /> <br /> Точка 4<br /> Проект на Решение за обявяване на имот &ndash; публична държавна собственост, за имот &ndash; частна държавна собственост<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> Приема се точка 4. <br /> <br /> Точка 5<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот &ndash; публична държавна собственост, на община Ботевград, Софийска област, и проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти &ndash; изключителна и публична държавна собственост, на община Ямбол, област Ямбол<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внасят министърът на културата и министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> Приема се точка 5.<br /> <br /> Точка 6<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти &ndash; публична държавна собственост, на община Севлиево, област Габрово<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внасят министърът на културата и министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> Приема се точка 6.<br /> <br /> Точка 7<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот &ndash; публична държавна собственост, на община Костенец, Софийска област<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внасят министърът на културата и министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> Приема се точка 7.<br /> <br /> Точка 8<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти &ndash; публична държавна собственост, на община Кърджали, област Кърджали<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на културата и министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: </strong>Искам да използвам случая само да ви уведомя, че всички обекти, които прехвърляме безвъзмездно и ги предоставяме на общините по точки 5, 6, 7 и 8, ги предоставяме за управление на общините, тъй като за тези общини има одобрени проекти, финансирани по Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&rdquo;, където ще бъдат финансирани дейности за развитие на туристически атракции, които варират на стойност между 3 и 5 милиона лева за всяко. И четирите проекта са одобрени за финансиране от Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&rdquo;. Те са туристически атракции. В случая с Кърджали е &bdquo;Перперикон&rdquo;, другите са &bdquo;Траянови врата&rdquo;, &bdquo;Калето&rdquo;, &bdquo;Боженски Урвич&rdquo;. Всичко това е финансирано и одобрено.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Това го правим, за да може с европейски пари да ги управлява общината. Да им е честито на общините. А ние кофинансираме.<br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: </strong>От държавния бюджет е 15%, другото е с европейски средства.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> От бюджета, защото предполагам, че Кърджали надали имат административен капацитет да се справят, така че помагайте повече там.<br /> Приема се точка 8.<br /> <br /> <strong>ВЕЖДИ РАШИДОВ:</strong> Съфинансирането трябва да стане от Министерството на културата. Така ли е?<br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Това са проекти, одобрени вече за финансиране и са одобрени по Оперативната програма с финансиране.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Да им е честито! Надявам се това да станат истински туристически атракции.<br /> <br /> Точка 9<br /> Проект на Решение за разрешаване пребиваването на научно-изследователския кораб &bdquo;Poseidon&rdquo;, плаващ под германски флаг, в териториалното море и изключителната икономическа зона на Република България с цел провеждането на комплексни научни изследвания, които се планира да се реализират в югозападната акватория на Черно море, за времето от 2 до 18 февруари 2012 г. включително и посещение в пристанище Бургас за времето от 18 до 21 февруари 2012 г. включително<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.<br /> Приема се точка 9. <br /> <br /> Точка 10<br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на околната среда и водите. <br /> Приема се точка 10.<br /> <br /> Точка 11<br /> Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между страните-членки на здравната мрежа на Югоизточна Европа, относно договореностите със страната домакин за седалището на Секретариата на здравната мрежа на Югоизточна Европа<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на здравеопазването.<br /> Приема се точка 11. <br /> <br /> Точка 12<br /> Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за икономическо сътрудничество, подписано на 3 октомври 2011 г. в Астана<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 12.<br /> <br /> Точка 13<br /> Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за полицейско сътрудничество, подписано на 27 май 2011 г. в София<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. <br /> Приема се точка 13.<br /> <br /> Точка 14<br /> Проект на Решение за утвърждаване на протокола между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за изпълнение на Споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, подписан на 16 ноември 2011 г. в Правец<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> Приема се точка 14.<br /> <br /> Точка 15.<br /> Проект на Решение за утвърждаване на протокола между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица, подписан на 16 ноември 2011 г. в Правец<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> Приема се точка 15.<br /> <br /> <br /> Точка 16<br /> Проект на Решение за утвърждаване на протокола между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, подписан на 16 декември 2011 г. в Димитровград, Република Сърбия<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.. <br /> Приема се точка 16.<br /> <br /> Точка 17<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Република България и Република Хърватия за сътрудничество при бедствия<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. <br /> Приема се точка 17.<br /> <br /> Точка 18<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3, т 2, &sect; &bdquo;А&rdquo; от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество от 1994 г., сключено чрез размяна на ноти<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на външните работи. <br /> Приема се точка 18.<br /> <br /> Точка 19<br /> Проект на Решение за одобряване проект на меморандум за разбирателство между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието, културата и спорта на Кралство Испания за прилагане на програмата ЕУРОПРОФ за обучение по испански език на български учители по други чужди езици или учебни предмети от държавни и общински училища<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на образованието, младежта и науката. <br /> Приема се точка 19. <br /> <br /> Точка 20<br /> Проект на Решение за изменение на решението по т 14.4. от протокол №44 от заседанието на Министерския съвет на 16 ноември 2011 г. относно одобряване проекти на решения на Съвета за сключване и подписване от името на Европейския съюз на търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> Приема се точка 20. <br /> <br /> Точка 21<br /> Проект на решение за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение към концесионен договор за добив на суров нефт от находище &bdquo;Бърдарски геран&rdquo;, област Плевен, между Министерския съвет на Република България и &bdquo;Проучване и добив на нефт и газ&rdquo; ЕАД &ndash; Плевен, сключен на 12 септември 2003 г. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> Приема се точка 21. <br /> <br /> Точка 22<br /> Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Пенкиното кайначе&rdquo;, разположена на територията на община Враца, област Враца<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 22. <br /> <br /> Точка 23<br /> Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скално-облицовъчни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Караагач&rdquo;, разположена в землището на с. Покрован, община Ивайловград, област Хасково<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> Приема се точка 23. <br /> <br /> Точка 24<br /> Проект на Решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Петя Иванова Василева с орден &bdquo;Стара планина&rdquo; първа степен<br /> <strong><br /> СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: </strong>Предложението идва от Българска академия на науките. Академик Петя Василева е наистина учен със световна известност. Нейният принос е в областта на офталмологията. Обучила е не само български, а и много чужди специалисти, работещи с чужди клиники, така че нашето министерство подкрепя предложението.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Точка 24 ще остане за следващото заседание. Отлага се за следващото заседание.<br /> <br /> Точка 25<br /> Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот &ndash; частна държавна собственост, в собственост на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование &bdquo;Организация на българските скаути&rdquo;<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> Приема се точка 25. <br /> <br /> Точка 26<br /> Доклад относно одобряване на резултатите от участието на българската делегация в 3133-ото редовно заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и космическо пространство), проведено на 5 и 6 декември 2011 г. в Брюксел<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 26.<br /> <br /> Точка 27<br /> Проект на Решение за приемане на отчет за изпълнението на Националната статистическа програма за дейността на Националния статистически институт за 2011 г. и приемане на Националната статистическа програма за 2012 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> Приема се точка 27.<br /> <br /> Точка 28<br /> Проект на Решение за приемане на доклад за приключване на преброяване 2011 и за основните резултати от него<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> <br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ: </strong>Тук заслужава да се припомнят два факта. Първо, 41,2% от преброените граждани на България бяха преброени по електронен начин. Това е най-големият процент в целия Европейски съюз.<br /> Второ, окончателните данни от преброяването бяха преброени още в месец ноември същата година - единствената държава в Европейския съюз също, която успя да стигне до окончателни данни в рамките на същата година. Всички останали са в края на 2012 г. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 28.<br /> <br /> Точка 29<br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за преобразуване на Химическия факултет в структурата на Софийския университет &bdquo;Св. Климент Охридски&rdquo; във Факултет по химия и фармация<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на образованието, младежта и науката.<br /> Приема се точка 29.<br /> <br /> Точка 30<br /> Проект на Постановление за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция &bdquo;Национален филмов център&rdquo; по Закона за филмовата индустрия, приета с Постановление №104 на Министерския съвет от 2001 г.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на културата.<br /> Приема се точка 30.<br /> <br /> Точка 31<br /> Проект на Решение за продажба на недвижими имоти &ndash; собственост на &bdquo;Холдинг Български държавни железници&rdquo; ЕАД - София<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> <br /> <strong>ИВАЙЛО МОСКОВСКИ</strong>: Уважаеми господин министър-председател, проектът предвижда продажба по реда и условията на чл. 18, ал. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества. Става въпрос за недвижими имоти &ndash; собственост на &bdquo;Холдинг Български държавни железници&rdquo;, представляващи жилища с настанени в тях дългогодишни служители и работници на системата, наематели. Продажбата ще се извърши по цени, определени от независим оценител.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 31.<br /> <br /> Точка 32<br /> Проект на Решение за приемане на годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2012 г.)<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министър-председателят.<br /> Приема се точка 32.<br /> <br /> Точка 33<br /> Проект на Решение за приемане на отчет за дейността на фонд &bdquo;Тютюн&rdquo; и на годишен финансов отчет за 2010 г.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на земеделието и храните.<br /> <br /> МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, отчетът е изготвен на основание чл. 19, ал. 7, т. 8 от Закона за тютюна и тютюневите изделия. Това е последният отчет на фонд &bdquo;Тютюн&rdquo;, тъй като знаете, че с наше решение фонд &bdquo;Тютюн&rdquo; прекрати дейността си и неговите функции в момента се изпълняват от Държавен фонд &bdquo;Земеделие&rdquo;.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> За тази година изплащаме ли по тютюна това, което имахме?<br /> <strong><br /> МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: </strong>Тази година са предвидени 73 милиона лева.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: На зърнопроизводителите беше краят на месеца.<br /> <br /> Приема се точка 33.<br /> <br /> Точка 34<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот &ndash; публична държавна собственост, на Агенцията по заетостта за нуждите на дирекция &bdquo;Регионална служба по заетостта&rdquo; &ndash; София<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> Приема се точка 34.<br /> <br /> Точка 35<br /> Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение №569 на Министерския съвет от 2010 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имот &ndash; публична държавна собственост, на община Червен бряг, област Плевен<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> Приема се точка 35.<br /> <br /> <br /> Точка 36<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление №285 на Министерския съвет от 2009 г.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> Приема се точка 36.<br /> <br /> Точка 37<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на физическото възпитание и спорта.<br /> Приема се точка 37.<br /> <br /> Точка 38<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> <strong><br /> СИМЕОН ДЯНКОВ: </strong>С цел постигане на резултат от постановление от миналата година, с което към държавния финансов инспекторат тази година трябва да се добавят 25 инспектори. Това е съгласувано с Европейската комисия. Намаляваме с 8 щ. бр. Министерството на финансите, за да могат тези щатни бройки да отидат като финансови инспектори. Както сме казали, тази година, особено в началото, основната задача ще бъде финансови инспекции по общините, където вече няколко месеца се фокусираме и излизат доста големи проблеми. Затова все повече хора влизат в тези проверки за в бъдеще, за да няма такива проблеми.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 38.<br /> <br /> Точка 39<br /> Проект на Решение за приемане на План за действие за 2012 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на външните работи.<br /> <strong><br /> НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: </strong>Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, проектът е изготвен на базата на предложението на всички работни групи към Съвета по европейски въпроси и е съгласуван. В него се съдържат 322 мерки, включващи подготовката на всички български позиции за заседанието на Европейския съюз.<br /> В проекта искам да отбележа няколко неща. В него се включва въвеждането в българското законодателство на директиви, чийто срок за транспониране е през настоящата година или в началото на 2013 г., както и такива, чийто срок за въвеждане изтече през 2011 г. Бих искал да отбележа, че Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на околната среда и водите е необходимо да приемат допълнителни мерки към прилагането на ефективни действия за някои от натрупаните закъснения по директиви, които България е трябвало да въведе през миналата година и да бъде свършено това през следващата.<br /> <br /> На второ място, с плана се осигурява прилагането на регламенти и решения на Европейския съюз, които поради пряката си приложимост в нашата страна не подлежат на въвеждане в българското законодателство.<br /> На трето място, в плана за заложени и мерките, свързани с поети ангажименти в рамките на текущи процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и преходни мерки, залегнали в Договора за присъединяване на България към Европейския съюз. <br /> <br /> Препоръчвам на колегите, тъй като всички те са дали своя принос към изработването на този план, да се запознаят (той е подробен и голям) с цялото му съдържание, защото в него са включени и принципни позиции, които Република България заема оттук нататък по някои от основните дебати в Европейския съюз &ndash; по финансовата рамка, по фискалния пакт, включително и нашето противопоставяне на идеята за общо консолидирана корпоративна данъчна основа, както и резервите, които имаме към предложението за данък върху финансовите транзакции. Би следвало всички в администрацията да са подробно запознати с този план, защото в него са включени срокове, които трябва да се спазят в рамките на годината, която току що започна.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 39.<br /> <br /> Точка 40<br /> Проект на Постановление за разработване на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът по управление на средствата от Европейския съюз.<br /> Приема се точка 40.<br /> <br /> Точка 41<br /> Проект на Решение за назначаване на областен управител на област Стара Загора<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министър-председателят.<br /> Приема се точка 41.<br /> * * *<br /> Следващото заседание ще се проведе във вторник, 17 януари 2012 г., от 10 часа. След това ще излетим, живот и здраве, за Берлин за срещата с госпожа Меркел. На другия ден си идваме по-късно. Затова вторник правим заседанието на Министерски съвет от 10 часа. <br /> <br /> Следващото заседание ще бъде на 25 януари и ще бъде изнесено в град Пазарджик. Както сме се разбрали, всеки месец ще правим по едно или две заседания в градовете.<br /> <br /> <br />