Коалиция "БСП за България" сключи споразумение с АБВ за съвместно участие в изборите за Народно събрание на 14.11.2021 г.

Зам.-председателят на БСП Атанас Зафиров, който представляваше коалицията заяви, че процесът на консолидация вляво не е спирал в последните години. Според него сега е намерен верният път. 

"Ние от БСП и "БСП за България" имаме желанието да развием и разширим коалицията, и да вървим заедно напред", отбеляза социалистът. Той подчерта, че за това свидетелства и фактът, че на предните избори в широкото ляво обединение е имало 18 партии, организации, и граждански движения, а на тези избори те са 21. 

Атанас Зафиров подчерта, че по програма общите идеи между БСП и АБВ са повече от тези, по които се отличават. "Нашата съвемстна работа в последния парламент беше много правилно разчетена от българския избирател, затова социологическите проучвания дават повишаване на доверието в нашата коалиция", обясни той.

Зафиров посочи, че БСП провежда редица срещи в последните дни със синдикати, работодатели и браншови организации. "На тези срещи ясно пролича, че напрежението в обществото е огромно. На всички ни е ясно, че следващото правителство го чакат много тежки времена.

Много е важно на кой ще се гласува доверие и кой е показал, че може да изважда държавата от такива тежки ситуации", подчерта зам.-председателят на БСП.

Зафиров подчерта, че  БСП предлага три вида мерки. На първо място той посочи, че в краткосрочен план левицата предлага план за първите 100 дни с акцент в сферата на енергетиката, енергоносители, компенсация на социално слаби семейства; здравеопазване.

Като средносрочни мерки на второ място Зафиров постави Бюджет 2022 г.

"В най-оптимистичен вариант следващото Народно събрание може да започне в последната седмица на месец ноември. По-рано от средата на декември няма да може да се започне работа за бюджета. Затова ние трябва да сме готови с предложение за бюджет", каза той.

В дългосрочен план Зафиров допълни, че левицата залага на пакет от законопроекти, касаещи социалната политика, доходите, образованието.