„Само една сплотена и обединена БСП може да бъде полезна както на себе си, така и на страната и народа си“. Това заяви делегатът на 50-тия Конгрес на БСП и министър на земеделието Иван Иванов по време на заседанието.  

Той подчерта, че БСП е доказала по време на 45-то и 46-то Народно събрание, че е предвидима, диалогична и стабилна партия, която заслужава доверието на хората и може да бъде надежден партньор. 

„Благодарение на това сега имаме шанс да  бъдем част от управлението и да направим това, за което са ни избрали – да работим за промяна на страната ни и да осигурим по-добър живот на хората“, каза още Иванов. Според него това е огромно предизвикателство, с оглед на трудният период, през който минава България – икономическа, здравна и енергийна криза. По думите му, за да може да се справи с тези проблеми и да помогне на страната си, БСП трябва да е единна, силна и да спазва поетите ангажименти към своите избиратели и партньори.

„С представители на БСП в политическото ръководство на Министерство на земеделието, стоим твърдо и зад поетите от БСП ангажименти“, подчерта Иванов. Той обясни, че стои зад искането за намаляване на 9% на ДДС за храните от малката потребителска кошница; разработват се политики в защита на българските производители.

 „В разговор със земеделските организации изработваме механизми за налагане на таван на субсидиите, така че те да се разпределят в подкрепа на малките и средни производители, които трябва да произведат  и да доведат свежи продукти до нашата трапеза. Стоим зад ангажимента ни за подпомагане на българското производство, така че то да стане конкурентноспособно, да помогнем на производителите да създават продукт с висока добавена стойност, а потребителите да имат достъп до качествени български продукти, на достъпни цени““, каза още той.  По думите му се работи и в посока за намиране на целева финансова подкрепа за чувствителите традиционни отрасли в земеделието. Според него това се налага с още по-голяма спешност от тежкото състояние, в което се намират те, с оглед на покачените цени на енергоносителите и на фуражите.

„За пръв път Министерство на земеделието има бюджет, с който държавата застава зад земеделските производители в размер на близо 200 млн. лв.  Това са извън европейските средства, които се дават като субсидия“, каза още Иван Иванов.

Д-р Иванов обясни, че за един месец в Министерство на земеделието е въведен прозрачен и диалогичен стил на работа, чрез проведени редица срещи със земеделци от различни сектори: голяма среща с 35 основни браншови организации, 3 срещи по сектори: животновъдство, растениевъдство и преработватели, в които са взели участие десетки организации. Той допълни, че са проведени разговори и с горските стопанства, относно предстоящото намаляване на цената на за битови потребители, По думите му са проведени срещи и с представители на синдикатите.  „По време на тези срещи се запознахме с основните проблеми на българските земеделци и заедно с тях търсим решения на най-наболелите проблеми“, заяви д-р Иванов и допълни, че се разкрива онлайн приемна за първи път в министерството, в която всеки месец заинтересовани земеделци ще могат да задават въпроси към отделни дирекции в министерството. 

„Заедно с българските земеделци сме изправени и пред предизвикателството да завършим Стратегическия план на България по ОСП. Трябва да компенсираме забавянето, което се дължи на  политическата обстановка в страната и да заложим в него политиките записани в коалиционното споразумение“, каза още той.

Д-р Иванов подчерта, че приоритет е и прекратяването на корупцията и административния произвол, какъвто ангажимент е поет в коалиционното споразумение, в каквато връзка е направен одит в „Напоителни системи“ и е стартирало изкореняване на корупционните практики, от които много хора се оплакват.

„В заключение искам да кажа, че ще работя усилено за постигането на всичко това, както и на останалите поети ангажименти.  За да можем да осъществим истинската промяна, за която бяхме избрани трябва да бъдем единни. Тази промяна, която обещахме на десетки хиляди българи по време на срещите си с тях през последната година. Без това всичките ни усилия до момента биха били напразни“, заяви той. Според него една стабилна БСП, означава и стабилен партньор в управлението и без това няма да може да осъществи целите които си е поставила и да променим модела на управление, довел България до сегашното й положение. „Поели сме курс, който ни задължава както пред българския народ, така и пред партньорите ни. Трябва да сме наясно каква отговорност носим и да отговорим на очакванията, които има към нас. Осъществяването на нашата програма, както и коалиционното споразумение, са шанс за един по добър живот за всички ни. Нека го използваме и заедно да се преборим за един по-достоен живот, в една по-справедлива България“, заключи Иван Иванов.