Кредити до 40 хил. лв. ще предоставят на селскостопанските производители взаимоспомагателните кредитни кооперации на частните земеделски стопани (ВККЧЗС). Средствата са за земеделие или за развитие на селските райони, рибарството и аквакултурите. Кредитът ще се отпуска след сключването на договор по Закона за задълженията и договорите, съобщиха от правителствената информационна служба.
В правителственото постановление, одобрено днес, е записано, че ВККЧЗС са кооперациите на взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани, създадени по „Схемата за земеделски капиталов фонд”.

През 1995 г. по програма ФАР на ЕС стартира проектът „Схема за земеделски капиталов фонд”. По него са учредени 33 кооперации на взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани, които са обединени в асоциация. Предоставената им финансова помощ е 11,5 млн. евро. В момента системата работи, а членовете на кредитната кооперации са над 10 500. Помощта по схемата бе прекратена през 2000 г., но до края на 2006 г. продължиха действието си подписаните Меморандуми между Делегацията на ЕК в София и правителството. Също през 2006 г. бе приет и Закон за кредитните институции, в който се посочва, че взаимоспомагателни кредитни кооперации на частните земеделски стопани, създадени по „Схема за земеделски капиталов фонд”, могат да продължат дейността си като финансови институции по ред, установен от Министерския съвет. Днешното постановление регламентира материята.

Капиталът на кооперацията ще се образува от дялов капитал, резерви, капиталовите субсидии и неоттегляемите аванси, предоставени по „Схемата за земеделски капиталов фонд”, се посочва в нормативния акт. Едно лице ще може да бъде член само на една ВККЧЗС. Няма да се предоставя кредит на член, който не е изплатил членските си задължения и не е внесъл минималния дялов капитал съгласно устава на ВККЧЗС. Заеми няма да се отпускат и на тези, които имат просрочия и непогасен кредит към кооперацията. /БЛИЦ