Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов оказва политически натиск и дестабилизира държавните дружества и ДКК. Това обяви изпълнителният директор на Държавната консолидационна компания Смиляна Нитова на извънредна пресконференция.

Тя обясни и че поведението на служебния министър контрастира рязко на заявеното от него.

"При встъпването си г-н Стоянов декларира, че ще подпомага бизнеса в условията на кризата, ще изгражда мостове и ще надгражда. Но в действителност действията му са в друга посока. Вижда се, че със своето поведение той спира процесите, оказва политически натиск, дестабилизира дружествата и компанията, което не е в интерес нито на ДКК, нито на държавата", каза тя.

Нитова даде пример със събития, случили се в държавната фирма "Кинтекс" в понеделник, 8 август. Тогава, в 17.30 часа, пристигнали двама служители на икономическото министерство и с писмо от министъра поискали да се снабдят с документи, фактури, договори, проформа фактури и други документи за периода от 1.08 до момента на посещението им.

"Това става в края на работния ден, без да са уведомени ръководството на "Кинтекс", както и аз не бях уведомена за случилото се като принципал на това дружество. Изпълнителните директори са представили нужните документи, които са изисквани, но тези действия пораждат у мен въпроса защо така спешно, защо така бързо, защо по този начин.

Питам ви и вас , това на какво ви прилича - на снабдяване с документи от дъщерно дружество или на действия по НПК за изземване на определени материали", каза още шефката на ДКК.

"По този начин и с тези действия министърът дестабилизира дружеството,  създава неверни представи у неговите международни контрагенти и оставя впечатление в обществото, че става нещо нередно, а това не е така", обясни още Нитова. Тя съобщи и че в деня, преди проверката на Министерството, "Кинтекс" е сключило голям договор от международно значение за десетки милиони долари, с което гарантира работата на дружеството за няколко години напред.

Смиляна Нитова представи и справка за финансовото състояние на ДКК до встъпването на нейния екип.

 "От данните се вижда какво сме заварили през декември 2021 година и в какво състояние е ДКК към 30.06. тази година, времето, през което министър беше Корнелия Нинова. Само две цифри са показателни в справките - че към края на миналата година паричната наличност на дружествата и компанията са в размер на 34.7 млн. лв., а за краткия шестмесечен период тази сума вече е 46.1 млн. лв.", каза тя.

Директорът на ДКК коментира и критиките на служебния министър Стоянов за работата на ВМЗ Сопот. "И там цифрите също са показателни - за периода, в който г-н Стоянов беше председател на Съвета на директорите на ВМЗ, към края на миналата година е отчетена загуба в размер на 1.6 млн. лв.  За периода от края на миналата година до 30 юни, дружеството е реализирало печалба 48 млн. лв. Разликата е фрапираща", каза тя.

Нитова коментира и напрежението с министъра относно броя на членовете на директорите в ДКК. Тя обясни, че не е против искането на Никола Стоянов да увеличи борда с още трима души, но е против начина, по който това се прави, чрез въвеждането й в заблуждаване. Това било и причината тя да подаде жалба срещу вписването.

 "Министърът като принципал има право да реализира тази промяна, но нека да я реализира той по съответния ред", каза Нитова и допълни: "Не планирам да внеса исканията на министъра за промени в ДКК, дори ви уведомявам, че вчера съдия по вписванията е отхвърлил внесеното предложение на адвоката, който не познавам и който не е адвокат на дружеството".

Директорът на ДКК обясни и че очаква служебният министър да коригира поведението си, за да има нормална комуникация. "Бизнесът трябва да работи, защото ни предстои тежък период, но не смятам, че по този начин, по който подхожда министърът, може да се работи рационално", каза още Нитова.