Много ниска е степенна на проектна готовност за усвояването на парите по оперативна програма “Транспорт”, предупреди министърът отговорен за евросредствата Томислав Дончев.
Според него има възможност да се наемат опитни проджектмениджъри, които да носят персонална отговорност за изпълнението на големите инфраструктурни проекти. На този етап обаче не е ясно дали това ще бъдат определени експерти или друга външна институция.<br /> <br />