Министерството на икономиката като принципал на ВМЗ и ръководството на предприятието правят всичко възможно за подсигуряване на допълнителни договори в предстоящите два месеца. Целта е максимално бързо и ефективно да бъде натоварен заводът, да се възстанови допълнителното материално стимулиране и съответно - по-високото заплащане на персонала. Това стана ясно по време на работна среща между министъра на икономиката Емил Караниколов, ръководството и синдикатите в държавното дружество.
Министър Караниколов връчи на изпълнителния директор административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".

Председателят на Съвета на директорите Атанас Богданов, изпълнителният директор на сопотската оръжейница д-р инж. Иван Гецов и негови заместници запознаха министъра в детайли с текущото състояние на предприятието и перспективите пред най-голямото държавно дружество от ВПК у нас.

Бяха обсъдени с представителите на КНСБ и КТ "Подкрепа" възможностите за по-добро материално заплащане на работниците и служителите. Окончателно е решението на принципала за продажба на 34 апартамента на дружеството, в които срещу наем живеят настоящи работници и служители. Министерството ще предприеме бързи мерки по отношение недвижима собственост на ВМЗ - недостроени сгради и др., като те ще бъдат обявени за продажба съгласно действащата нормативна уредба, а приходите ще останат в дружеството.

Синдикалистите заявиха, че подкрепят напълно политиката на Министерството на икономиката и са удовлетворени от взаимодействието с министър Караниколов. Те увериха, че се надяват на помощта на принципала за максимално натоварване на предприятието с допълнителни поръчки, които да гарантират работа през следващите месеци и години.

Министър Караниколов оцени като успешни постигнатите споразумения в Колективния трудов договор, подготвян повече от два месеца и подписан на 27 юни т.г. Документът защитава максимално добре интересите на работниците и служителите, същевременно дава възможност на ръководството на ВМЗ, при необходимост, да предоговаря някои от клаузите. Министърът препоръча да продължи добрата работа на ръководството и взаимодействието с двата синдиката.