Правителството ще изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека по четири дела срещу България, съобщи правителствената информационна служба. Точната сума, която ще бъде изплатена като обезщетение на ищците, е 246 038 евро.
Делото "Тодорова и други срещу България" е свързано с определяне на размера на обезщетенията, които трябва да бъдат изплатени от българската държава за имоти, отнети от собствениците им поради реституция, без те да са компенсирани за това. Миналата година съдът в Страсбург реши, че не е осигурен справедлив баланс между обществения интерес и правото на собственост на четирима жалбоподатели, но отложи решението относно обезщетението за вреди. Със сегашното решение са присъдени сумите по исканията - общо 218 000 евро за имуществени вреди, 9000 евро за неимуществени вреди и 338 евро за разходи и разноски по делото.
По делото "Желязков и други срещу България" съдът е приел, че било нарушено правото на справедлив процес. Четиримата жалбоподатели завеждат през 1994 г. дело за обезщетение на наследници на загинал при транспортно произшествие. Производството по него не се отличава с фактическа или правна сложност, но приключва чак след седем години.
Присъденото обезщетение е общо 7500 евро за неимуществени вреди и 700 евро за разходи и разноски по делото.
Нарушено право на справедлив процес в разумен срок е причина за осъдителното решение по делото "Михалков срещу България". През 1985 г. жалбоподателят е осъден за икономически престъпления и изтърпява част от наложеното наказание. След обжалване, присъдата е отменена. През 1993 г. Михалков завежда дело по Закона за отговорността на държавата за щети, причинени на граждани. Според Европейския съд по правата на човека българските съдилища, разглеждали делото, не са отговаряли на изискването за независимост и безпристрастност, а производството е продължило шест години и осем месеца. Присъденото обезщетение е 4000 евро.
По делото "Д. Г. и други срещу България" беше отсъдено нарушено право на зачитане на личния и семейния живот, на ефективно вътрешноправно средство за защита и на процедурните гаранции по отношение на експулсирането на чужденци. Жалбоподателите са турски гражданин и съпругата, и дъщеря му, които са български граждани. През юни 2005 г. на турския гражданин е връчена заповед за експулсиране, отнемане правото на пребиваване и забрана за влизане в страната за срок от 10 години. Причината е, че е създавал сериозна заплаха за националната сигурност. Експулсирането е станало незабавно. Европейският съд отбелязва, че на жалбоподателя не е предоставена възможност да се свърже със семейството си и с
адвокат. В заповедта за експулсиране не са посочени причини, освен позоваването на Закона за чужденците, а по време на заведеното по-късно от турския гражданин, българските съдилища са подходили формално. Присъденото обезщетение е 22 000 евро за неимуществени вреди и 1500 евро за разходи и разноски по делото. /БЛИЦ