Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще подпомогне страната в реализирането на приоритетни енергийни проекти - свързване на газопреносната ни система с тази на Гърция, Румъния и Турция, разширяване на газохранилището в Чирен и трансформиране на находище Галата в модерна енергийна инфраструктура.
Сътрудничеството ни с финансовата институция бяха обсъдени от министър-председателя Сергей Станишев с президента на ЕБВР Томас Миров. Това е първата му визита у нас след встъпването му в длъжност през юли м. г., съобщиха от правителствената информационна служба.
Повишаването на сигурността и диверсификацията на енергийните доставки са от голямо значение след газовата криза, подчерта премиерът Станишев. Той посочи, че България последователно работи за максимално диверсифициране на природни ресурси, но от особено значение за нас сега е изграждането на връзката Димитровград-Комотини.
Пред госта си премиерът изтъкна, че България е една от малкото страни от ЕС, която запазва прогнозите си за положителен икономически растеж. В условията на световна финансова и икономически криза определяща е политиката за гъвкаво управление на публичните финанси и поддържането на фискална стабилност. Запазването на валутния борд ще продължи да бъде гарант за сигурността на икономиката и на финансовата система, защото липсата на колебания във валутния курс е предимство за страната ни в настоящата ситуация, посочи министър-председателят. Президентът на ЕБВР Томас Миров каза, че от финансова гледна точка България е по-стабилна и в много по-благоприятно положение в сравнение със съседните ни държави.
През т. г. ЕБВР ще увеличи с 25% обема на инвестициите си у нас и той ще достигне 250 млн. евро. Ресурсът ще бъде използван в ключови области за финансиране на нови проекти и подсигуряване на банките за откриване на кредитни линии към реалния сектор, подпомагане на малките и средни предприятия с цел повишаване на конкурентоспособността и експортния им потенциал. Друга област, в която финансовата институция насочва вниманието си, е посочена в подписания днес от министъра на финансите Пламен Орешарски и президента на ЕБВР Томас Миров Меморандум за повишаване на енергийната ефективност и сигурност на страната. Четвъртата област, в която България ще получи подкрепа, е при усвояване на средствата от еврофондовете от малките и средни общини.
През декември м. г. ЕБВР предостави 35 млн. евро за Фонда за органите за местно самоуправление в България (ФЛАГ), който е инструмент за съфинансиране подготовката и изпълнението на общински инфраструктурни проекти, финансирани от ЕС. Основната задача на ФЛАГ е да подпомогне подготовката на проектите в тяхното пълно работно проектиране, екологични оценки, апликационни форми, да осигури мостовото финансиране и временното покриване на недостига при изпълнението на проектите и други дългосрочни разходи. Първите проекти, които ще се подпомогнат от ФЛАГ, са в общините Мадан, Созопол и Вълчедръм.
ЕБВР е един от най-големите инвеститори в страната. Над 1,7 млрд. евро са капиталовложенията й в българската икономика. Наред със собствените си средства, банката е съдействала за инвестирането на над 6,2 млрд. евро под формата на съинвестиции. Те са в енергетиката, финансовия сектор, промишленото производство, водоснабдителната и канализационната инфраструктура, модернизирането на малките и средните предприятия и др. /БЛИЦ