Изстрадалата ни държава е поставена под угрозата да пропилее шанса да получи над 1,3 млрд. лева по европейските образователни програми, научи БЛИЦ. Главната "заслуга" за това е на служебния образователен министър проф. Николай Денков. Същото лице е съмишленик на задкулисния проект на Агнешките главички - "Да, България", добил популярност като "ДАЙ България".
Какво показват фактите?
 

Близкият до Иво Прокопиев - проф. Денков,  всъщност не е нов в ръководството на Министерството на образованието. Той беше заместник-министър от август 2014 г. до април 2016 г. , като застъпи на този пост по времето на служебния министър Румяна Коларова и остана на него и през месеците, в които министър беше проф. Тодор Танев.
 


Като заместник-министър,  проф. Денков се занимаваше главно за управлението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).  По тази оперативна програма се финансират проекти в три основни направления:

- подкрепа на научните изследвания и технологичното развитие;
- подкрепа на образованието и ученето през целия живот;
- създаването на подходяща образователна среда и активното социално приобщаване чрез образованието.

Всъщност проф. Денков обръщаше внимание само на първото от тези направления, твърдят негови колеги, които са готови да предоставят информация на прокуратурата. Според тях министърът в кабинета "Герджиков" не се е интересувал достатъчно от разработването на операции за подпомагането на различните форми на образование и обучение. По тази причина,  през учебната 2015-2016 г. не успяха да стартират такива важни за системата на образованието проекти като:  

проектът „Твоят час“ на стойност 140 000 000 лева, насочен към включването на учениците в различни форми на извънкласни дейности с цел развитието на техните способности и повишаване на мотивацията им за учене;

проектът за рейтинговата система на висшите училища (закъснението им изправи министерството пред необходимостта да търси други източници на средства, за да финансира дейности на обща стойност около 300 000 лв., които се очакваше да бъдат финансирани по този проект).

Но дори и в рамките на самата приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, вниманието на проф. Денков е било съсредоточено единствено и само върху проектите със сериозен инвестиционен ресурс (и обща стойност до 70 000 000 лева), свързани с изграждането на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, т.е. върху проектите, които в най-голяма степен съответстваха на личните му професионални интереси и кариера, възмутени са колегите му, които се чувстват предадени в каузата си да подпомагат образованието на младите хора.
 
Така, извън неговите грижи са останали другите изключително важни дейности, насочени към подпомагане развитието на науката в страната.

"Беше предвидено, например,  по приоритетна ос 1 на ОП НОИР да се осигурят средства за  заплащане на абонаментните такси за традиционно ползваните от българските учени международни бази данни, но това не беше направено навреме и за определен период научната общност беше лишена от достъп до тези бази данни (наложи се  МОН спешно да търси други решения на този проблем)", разкрива колега на основателя на "ДАЙ България".

През април 2016 г., новоназначеният министър на образованието и науката – Меглена Кунева, преразпредели ресорите на заместник-министрите в министерството и предложи на проф. Денков да отговаря за висшето образование и за науката, т.е. областите, от които е най-логично да се интересува и да разбира един професор.

Проф. Денков си намерил повод да се обиди и театрално да си хвърли оставката.
 
Така остана неприятното впечатление, че него не го интересува нито образованието, нито науката, а само разпределението на еврофондовете!

Става ясно, че първият опит на проф. Денков в ръководството на образованието и науката е меко казано провал. Дали вторият му опит да овладее образованието за частните си интереси ще успее?

Нищо чудно, ако Герджиков му позволи!

Ивайло КРАЧУНОВ