С протокол № РД-16-365 от 8 август 2008 г. министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев освободи членовете на Съвета на директорите на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД. От същата дата са прекратени пълномощията им по договор № РД-16-289 от 1 юли 2008 г. за възлагане управлението на лечебното заведение, съобщиха от Министерство на здравеопазването.
С протокола са определени новите членове на Съвета на директорите на МБАЛ „Св.Ив. Рилски”. Това са д-р Дечо Дечев, Стела Здравкова, Кирил Кирилов и д-р Райна Робева.
На своето първо заседание новият съвет избра за председател Стела Здравкова, а за изпълнителен директор на болницата д-р Дечо Дечев.

В изпълнение на новите ангажименти д-р Дечев е подал молба за освобождаване от Управителния съвет на НЗОК. БЛИЦ припомня, че днес по-рано подаде оставка заместник-министърът на здравеопазването Матей Матеев.  Той отрече да има конфликт на интереси относно трансплантациите  на стволови клетки заради майка си и сина му, а по-скоро смята, че се опитват да компрометират семейството му. /БЛИЦ