Правителството прекрати правомощията на Стефан Юруков като председател на Държавната агенция по горите и реши управлението на агенцията да бъде поето от Георги Костов.
Публикувани Бележки на Световната банка от март т. г., които са изготвени въз основа на обсъждания с представители от организации на обществения и частния сектор и на гражданското общество, показват, че е налице силно разпространено мнение, че горският сектор е корумпиран и се управлява лошо. <br /> <br /> Широко разпространено е и безпокойството за легитимността на т. нар. &quot;заменки&rdquo;, от които, според данни на НПО, държавният горски сектор губи около 0,5 млрд. евро.<br /> <br /> Доц. Георги Костов притежава богат професионален опит и квалификация в областта на горското стопанство. Роден е през 1959 г. в София. Завършил е Висшия лесотехнически институт (сега Лесотехнически университет), където в момента ръководи катедра &bdquo;Лесовъдство&rdquo;. Специализирал е в Австрия, Швеция, Швейцария и Холандия. Участвал е в реализирането на няколко международни проекта, свързани с развитието на горите и националните паркове в България. /БЛИЦ<br />