Днес сигнализирахме Специализираната прокуратура и КПКОНПИ за евентуален конфликт на интереси, закононарушения и престъпления по служба на министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров, съобщи д-р Костадин Ангелов от ГЕРБ в социалната мрежа.

"От документите, с които разполагаме и предадохме на разследващите органи, става ясно, че министърът на здравеопазването в лицето на г-н Стойчо Кацаров, от една страна прави плащания към лечебните заведения, които са длъжници по сключените от него договори с представляваното от него Сдружение ЦЗПЗ, а от друга - умишлено променя медицинския стандарт по Клинична лаборатория с оглед облекчаване на дейността на ръководения от него ЦЗПЗ и търговските му отношения с лечебните заведения", обясни Ангелов.

Комисионни: Кацаров забърка чутовен скандал на изпроводяк

"Сдружение Център за защита на правата в здравеопазването е регистрирано в СГС на 8 октомври 2007 г. като юридическо лице с нестопанска цел. Центърът за защита правата в здравеопазването се ръководи от Управителен съвет. Председател на УС до 10 юни 2021 г. е Стойчо Кацаров. Един от основните проекти и дейности на този център е националната система за външна оценка за качеството на клиничните лаборатории.

За извършването на тази дейност този център подписва договори с лечебните заведения за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Договорите са възмездни, с уредени от тях възнаграждения, срок и начин на плащане.

Договорите са подписани от Стойчо Кацаров като председател на УС на Националния център. В тази връзка сме задали парламентарно питане до министъра на здравеопазването, с копие от което прилагаме към настоящия сигнал", обясни на брифинг Ангелов.

Той уточни, че става въпрос за договори на центъра с болниците "Св. Иван Рилски", МБАЛ Шумен и болница "Св. Георги".

По думите на Ангелов става ясно, че търговско дружество "Св. Иван Рилски" има сключен договор с центъра на стойност близо 2000 лв., който продължава да е действащ и към датата, в която Кацаров е бил министър, а търговското дружество е с принципал министъра на здравеопазването. "Търговско дружество "МБАЛ Шумен" също има сключен договор.

Шеф на борда на болница „Лозенец“ съди Стойчо Кацаров

"Във връзка с горното поискахме справка от министъра на здравеопазването дали има извършени плащания от министър Кацаров към горните болници, с които той има договор като лице, което да извърши външна оценка на качеството на тези болници", каза Ангелов и уточни, че Стойчо Кацаров е нареждал плащане към болниците.

"Сезираме Специализираната прокуратура с молба да се извърши проверка съобразно тяхната компетентност, дали е извършено закононарушение или престъпление по служба с цел лично облагодетелстване на министър Кацаров. Сезираме и КПКОНПИ да се произнесе за евентуално наличие на конфликт на интереси", посочи още проф. Ангелов.