Областният управител на Варна Тодор Йотов хем е държавен служител, хем участва във фирмит, твърдят източници от коридорите на властта!

При справка в търговския регистър  и регистър Булстат става ясно, че Йотов НЕ Е прекратил участието си в Акционерно дружество "Параходство Българско речно плаване" - гр. Русе, където е член на управителния съвет и председател на надзорния.

Тодор Йотов продължава да бъде член на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел "За чисти и безопасни фарватери, както и на сдружение "Мини футболен клуб Тича" - Долни чифлик. Едномесечният срок за прекратяване на участие в управителните органи на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел отдавна изтече!

Остава висящ въпроса - защо този "бизнесмен" продължава да бъде все още висш държавен служител?! Герджиков, спиш ли?!