Министерският съвет прие решение, с което определи Георги Георгиев за заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност" за срок до 28 юли 2028 г.

С Решение от 11 април 2024 г. е предсрочно освободен заместник-председателят на ДАНС. Днес с правителствено решение Георгиев заема длъжността до 28 юли 2028 г., за довършване на петгодишния мандат.

Георги Георгиев е дългогодишен служител на агенцията и отговаря на изискванията от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ за заемане на длъжността.

На заседанието си кабинетът днес прие и решение, с което освобождава Калин Цеков от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“, считано от 1 юли 2024 г. Правителственото решение е във връзка с постъпило негово заявление с молба да бъде освободен от длъжността.