Парламентът ще разгледа антикорупционните законопроекти на първо четене. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание. Единият законопроект е внесен от Министерски съвет, а другият от ПГ на „БСП за България“.
В законопроекта на Министерски съвет се предлага създаването на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като в нея ще се влеят Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, съответното звено от Сметната палата, както и специализирана дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.

В законопроекта на управляващите се предлага ръководството и съставът на единния орган за борба с корупцията да се назначава от Народното събрание. Със законопроекта, внесен от ПГ на „БСП за България“, се предлага да се създаде Национална служба „Антикорупция“. Идеята на БСП е в нея да се съберат звеното за антикорупция в Сметната палата и специализираната дирекция към ДАНС.

От БСП предлагат единният орган за борба с корупцията да има разследващи функции и председателят му да се назначава с указ на президента, а неговите заместници да бъдат избирани от Народното събрание. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ