Проповядването в религиозните храмове в страната трябва да бъде на български език, който е официален в държавата, заяви в "Денят на живо" по Канал 3 Искрен Веселинов, зам. председател на ПГ на Обединени патриоти.
Това е изрично залегнало в проектозакона за вероизповеданията, подготвян от Обединени патриоти. 

"Не правим специален закон само за исляма, а за всички вероизповедания. Става дума за проповядването - проповедите трябва да бъдат на български, на официалния език в България.

Не значи, че трябва всичко задължително да бъде на книжовен български - католиците четат на латински, от Корана се четат текстове на арабски.

Но обръщенията към вярващите трябва да бъдат разбираеми за абсолютно всички в храма, вкл. и за хора, които не изповядват съответното вероизповедание."

Още важни промени предвижда законопроектът, който се очаква да бъде окончателно изчистен до края на седмицата - за външното финансиране за религиозните общности и за контрола от страна на Дирекция по вероизповеданията у нас.

"На първо място трябва да се пресече веднъж завинаги да се финансират религионзи институции от чужбина - имаме огромен проблем с мюсюлманското вероизповедание", изтъкна Искрен Веселинов .

"То се финансира от два източника - от Турция, чието ведомство доскоро уж следеше да се изповядва умерената форма на ислям в България. Те имат над 100 човека, работещи в България, за радост някои вече са изгонени.
Другият източник, това са неправителствени организации от съзведието в Персийския залив, предлагат стипенции, обучение на духовници, които връщат после тук, изграждат джамии и определени дейности в България."
"Не можем да си позволим да отглеждаме тероризъм в България, затова държавата трябва да поеме обучението на духовниците на наша територия, по утвърдени от държавата стандарти, за да не се допускат радикални идеи отвън."
Искрен Веселинов уточни, че даренията трябва да бъдат целеви - за конкретни дейности и проекти. И да се контролират от Дирекция по вероизповеданията.

"Друг важен момент в законопроекта е свързан с орган, който да следи как се развива дадено вероизповедание.

Ние нямаме текущ контрол - регистрира се дадено вероизповедание по невинен начин, след години то може да попадне под влияние на радикални проповедници и да стане по-различно.

"Ето това е фондаментално новото в тази закон - допълнителни правомощия на Дирекция за вероизповеданията, вкл. и искане за заличаване на дадено вероизповедание.

ВМРО настоява за такъв още от времето на борбата със сектите".

Готвеният законопроект ще бъде предложен за обсъждане на всички парламентарни групи, кто и за широко обществено обсъждане, с представители на съответните вероизповедания, каза Искрен Веселинов.