Регионалният министър Гроздан Караджов коментира протестите на превозвачите в страната. Въпреки недоволството им управляващите остават на твърдата позиция, че въвеждането на тол такси за второкласните пътища е неизбежно действие.

„Идеята да има тол система в България, т.е. да се въведе най-справедливия метод и начин на заплащане за използването на пътя, трябва да бъде доведена докрай”, каза той.

„Справедливият начин във всички европейски страни, които ползват тол системата, е следният – около 2/3 от необходимите средства или от събираните средства се заплащат от тежкотоварният трафик, т.е. от превозвачите, а 1/3 - от винетки”, посочи Караджов.

Той заяви, че плащането на тол такса и за второкласните пътища няма да има проинфлационен ефект. “Инфлация една стотинка на осем литра мляко при сегашните цени на млякото е пренебрежима величина. Не смятам, че това по някакъв начин ще допринесе за инфлацията”, каза още министърът.

“Вярвам, че кризите са съпътстващи и ще продължат още дълго време, но е време да сложим ред в ползването и поддържането на пътищата и аз пледирам да се въведат тези такси за второкласните пътища”, коментира Гроздан Караджов.

Той напомни, че по препоръка на Световната банка се предвижда в налагането на тол такси да се включи на следващ етап и третокласната пътна мрежа, като по този начин ще се осигурят необходимите за поддържка средства.

“Имаме готова методика и решение по въпроса за индексацията в строителството”, каза министърът в отговор на друг депутатски въпрос.

И подчерта, че тя е обсъдена с Камарата на строителите в България и техните бележки са отразени. Караджов предложи членовете на парламентарната комисия да припознаят предложението за промени в Закона за обществените поръчки, за да се ускори приемането му и прилагането на методиката.

Предложените промени в съответния член предвиждат, че "изменение на цената на договор за обществена поръчка, в резултат на установена бързорастяща инфлация, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет".

“Това е в интерес на всички фирми, няма деление на партийна принадлежност и е в полза основно на строителния бранш”, каза още министърът и изрази надежда за подкрепа на текста.