Ден преди днес да се закълне като народен представител съпредседателят на "Зелено движение" Владислав Панев, бивш журналист от изданията на Иво Прокопиев, се оказа обект на интерес от Комисията за финансов надзор (КФН).

Регулаторът е изпратил до множество инвестиционни посредници и управляващи дружества писма, с които изисква информация за всички сделки, които той евентуално е извършил като техен клиент.

Справката трябва да е за целия период от влизането им в договорни отношения с клиента до получаване на писмото, а срокът тя да се предостави по мейл на деловодството на КФН е два работни дни.

Самият Панев отдавна е борсов инвеститор, а също така и дългогодишен акционер и председател на съвета на директорите на управляващото дружество "Скай управление на активи", така че в обхвата на исканата информация вероятно попадат и сделки отпреди 15-20 години.