Народните избраници Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев не са декларирали, че са били управители на фирми, които са обработвали земи, както и не са декларирали свързани лица.
Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика дава на Върховния административен съд /ВАС/ двама депутати от ГЕРБ, се разбра в четвъртък.<br /> <br /> Това са членовете на земеделската комисия Стоян Гюзелев и Димитър Аврамов. Двамата народни избраници не са спазили&nbsp;разпоредби на Закона за конфликт на интереси, се разбра от думите на председателя на комисията Валентин Николов.<br /> <br /> Двамата не са декларирали, че са били управители на фирми, които са обработвали земи, както и не са декларирали свързани лица. <br /> <br /> Според нас там има нарушение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и параграф 1 от него, който се отнася за свързани лица, поясни Николов. Комисията ще изпрати сигналите за двамата депутати на Върховния административен съд за взимане на решение. <br /> <br /> Гюзелев и Аврамов бяха автори на скандалната поправка в закона за ползването на земеделски земи, която задължаваше собствениците на земи да продават първо на арендаторите си терените си, припомниха запознати.<br /> <br /> На заседанието на комисията били разгледани докладни по сигнал за конфликт на интереси общо срещу четирима народни представители от ГЕРБ &ndash; доц. Геновева Алексиева, Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев. <br /> <br /> Алексиева наскоро бе замесена в скандал заради това, че журирала в конкурс, на който се явила дъщеря й. Скандалът й коства зам.-шефското кресло в парламентарната комисия по здравеопазване. Комисията е прекратила преписката срещу доц. Алексиева и я е препратила към Инспектората на Министерски съвет.&nbsp;<br /> <br /> Решението за това дали пък при Десислава Танева - председател на земеделската комисия в НС,&nbsp;е имало конфликт на интереси, ще бъде взето на по-късен етап, тъй като депутатите са поискали да разгледат допълнителна информация по случая.&nbsp;Ще бъде изискана информация от Областните служби по земеделието, за да се провери дали нейни фирми са обработвали земи. <br /> <br /> Ако се докаже, че дори и една от фирмите е с предмет на дейност обработване на земя, арендуване, тогава комисията ще се произнесе. <br />