Наскоро г-жа Дачева от българската неправителствена организация БАРДА разказа как държавни чиновници си искат от кандидати по европрограми златни бижута и маркови парфюми. Ето и продължението на разговора с Дойче веле:
Министерството на държавната администрация реагира на твърденията й така: "МДААР остро се противопоставя на клеветите срещу Оперативна програма Административен капацитет". В продължението на нашия разговор Милена Дачева от БАРДА посочва корупционните схеми при одобряване на европроекти от българските министерства. Първа корупционна схема: Симбиоза член на Комитет за наблюдение-бенефициент Шест организации, чиито представители са членове на Комитета за наблюдение по ОПАК печелят проекти по европейската програма. Според данните в сайта на Министерството на държавната администрация, посочва Милена Дачева, организациите са: Националното сдружение на общините, Асоциацията на индустриалния капитал, БСК, Сдружение Възраждане, КНСБ и КРИБ. И шестте организации имат свои представители в Комитета за наблюдение, който следи за спазване на правилата по ОПАК. И шестте организации имат спечелени проекти по европейската програма, казва Милена Дачева от БАРДА. Ето и три от посочените съвпадения. Читателят може сам, според интереса и желанието си, да продължи нататък:

Комитет за наблюдение по Оперативна програма Административен капацитет:

Следва списък на организациите и представителите:

НСОРБ - Детелина Николова зам.-председател на НСОРБ, Иван Аспарухов, член на НСОРБ, Пенка Ралчева, експерт Логистика

БСЧП Възраждане - Ваня Тодорова, зам.-председател, Николай Николов, главен секретар

БСК - Камен Колев , зам.-председател, Силвия Тодорова, директор на дирекция


Списък на бенефициентите, спечелили финансиране по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Гражданското общество – повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация”

Приоритетна ос: I “Добро управление”,

подприоритет: 1.2 “Прозрачна и почтена държавна администрация”


№ 9 Рег. - № nа проекта 08-12-61/ 25.04.2008 –

Бенефициент - Национално сдружение на общините в Република България

Партньор/и - Няма

Наименование на проекта - “Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация”

Бюджет - 387 359,17 лв.


Списък на бенефициентите, спечелили финансиране по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество"


Приоритетна ос: ІI "Управление на човешките ресурси",

подприоритет: 2.3 "Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество"№ 3 Рег. № nа проекта - 08-23-53/ 24.04.2008
Бенефициент - Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”

Партньор/и – Няма

Наименование на проекта - Развитие на административен капацитет и прилагане на модерни комуникации в дейността на структурите на БСЧП “Възраждане”

Бюджет - 388 716,00 лв


№ 48 Рег. № nа проекта - 08-23-80/ 24.04.2008

Бенефициент - Българска стопанска камара

Партньор/и - Няма

Наименование на проекта - Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на БСК като национално представителна работодателска организации

Бюджет - 387 288,53 лвЕто как Милена Дачева коментира данните:

Връзката между членове на Комитета за наблюдение и спечелилите проекти е очевидна. Освен това говорим само за водещите организации. Може би, ако проверим и партньорските организации, бройката ще се увеличи. Като член на Комитета за наблюдение, всяка една от тези организации разполага с вътрешна информация, с каквато другите кандидати не разполагат.Втора корупционна схема – Мрежи от НПО

Депутати лобирали за НПО. А държавни служители от местната и централната власт или техни близки лица изграждат мрежи от НПО , които печелят европроекти.


От БАРДА питат Министерството на държавната администрация кой реално стои зад:

Сдружение Асоциация Аркадия, спечелила проект За добро управление на Мизия и СНЦ Клуб европейски инициативи - ИДЕА, спечелил проект за прозрачност в управлението на община Ямбол?

От БАРДА питат, дали в Министерството на регионалното развитие и благоустройството са чували за „ мрежи „ от НПО, на които според сигнали на кандидати за европроекти дават рамо министерските служители Стефан Герасимов и Пламен Червенков

От БАРДА питат знаят ли в Министерството на държавната администрация, че в работната група, разработвала правилата по ОПАК, са правени изявления от страна на член на групата, че не са желателни „пречки пред разпределянето на хляба” /разбирай еврофондовете/ и други бенефициенти освен социално-икономически организации


Трета корупционна схема - Мистър 15%

Според свидетелства на структури на БАРДА, държавен служител на Министерството на държавната администрация е обещал безпроблемно приемане на отчетите по спечелен вече проект срещу 15 %.

Става дума за проект, спечелен по ОПАК в края на 2007 г., уточнява Милена Дачева.


Четвърта корупционна схема – Ужилване

Милена Дачева посочва и куриози: ”Има фирми, кандидатствали по PHARE, конкурентноспособност, втора фаза. Обаждат им се по телефона от Министерството на икономиката и енергетиката и си искат 15%. От фирмите плащат 15%, но не печелят. Платили са си, но проектът не е одобрен.

В края на разговора Милена Дачева добавя и един пример от своя личен опит: Един следобед, през пролетта на миналата година, ми се обади служител на МРРБ и ми каза, че трябва до два дни да подадем документи по един проект. За съжаление, уточни служителят, победителят вече е ясен, но няма достатъчно кандидати за проекта. Отказах да участваме в подобно наддаване.

С примера за това как държавен служител от българско министерство се обажда на представител на НПО по телефона и казва, че е ясен бенефициентът преди да е стартирала процедурата по одобряване на кандидатите за еврофинансиране, завършва и този разговор по темата: конкретно за корупцията, с Милена Дачева, директор на Международни програми и финансиране към неправителствената мрежа БАРДА . /ДВ