Управителният съвет на ДФ „Земеделие” единодушно избра Константин Паликарски за зам.–изпълнителен директор на Фонда, отговарящ за прилагането и изпълнението на програма САПАРД в България, съобщиха от МЗХ.
Паликарски заема поста на освободения миналата седмица с решение на УС на ДФ „Земеделие” зам. – изпълнителен директор Владимир Карамишев.  Константин Паликарски е завършил юридическия факултет в СУ „Св. Климент Охридски” през 1997 г. През 2000 г. придобива следдипломна квалификация от Националния център на Управителните съвети на НПО във Вашингтон, САЩ.  Повече от 12 години Паликарски работи в областта на антикорупцията, управлението на програми и проекти, координацията и изпълнението на административния капацитет на държавните институции. През периода 2003 – 2006 г. е бил секретар на Комисията за борба с корупцията в България. През периода 2000 -2001 г. е изпълнителен директор в програмен и аналитичен център за европейско право, където разработва проекти за нормативни актове във връзка с присъединяването на България към ЕС.  Последно Паликарски заема длъжността консултант – съветник в Делегацията на ЕК към Министерството на правосъдието на Хърватска по въпросите на присъединяването в ЕС и проблемите, свързани с противодействие с корупцията. В Латвия е бил консултант и обучител по отношение на подкрепата за развитието на публичния сектор. Новият зам. – изпълнителен директор на ДФЗ е бил лектор в Световна банка, където е водил курсове по публична администрация по етика, добро управление и антикорупция. /БЛИЦ