Както БЛИЦ вече съобщи, Мая Манолова официално подаде оставката си като омбудсман на Република България, за да се впусне в кметската надпревара в столицата. 

В молбата си за освобождаване от поста, изпратена до председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, Манолова посочва какви са точните и пълни мотиви за желанието й. Ето мотивите й (публикуваме ги без редакторска намеса):

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 15, ал. 1, т. 6 от Закона за омбудсмана депозирам оставката си като омбудсман на Република България. Моля да бъдат прекратени предсрочно пълномощията ми като омбудсман на Република България.

Мотиви:

1. Системно неглижиране работата на институцията на омбудсмана от органа на законодателната власт, чрез умишлено забавяне или спиране на внесените от омбудсмана и граждани законодателни предложения" 

- Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс за ограничаване на свръхпривилегиите на банки, монополи и за защита от неравноправни клаузи (внесен на 27.02.2019 г.);

- препоръка за намаляване на законната лихва в размер на 10 (процентни) пункта над основния лихвен процент, която несправедливо натоварва гражданите;

- предложение за изменение и допълнение на Кодекса на труда за отмяна на разпоредбата на чл. 245, ал. 1 (внесено на 22.01.2018 г.), предоставяща законова възможност работодателят, при добросъвестно изпълнение на задълженията от страна на работника, да изплаща само 60 % от възнаграждението му;

- внесен Законопроект за несъстоятелността на физическите лица, за който настояваме повече от година;

- препоръка за промени в Закона за 2 управление на отпадъците (изпратена на 15.07.2016 г.), които да гарантират, че средствата, събирани от екотакси, ще се използват за опазване на околната среда, а не за частни икономически интереси;

- препоръка за промяна в Закона за енергетиката (изпратена на 19.03.2018 г.), с която да се даде възможност на гражданите да обжалват решенията на КЕВР за повишаване на цените на водата, тока и парното;

- становище срещу Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (изпратено на 29.10.2018 г.) за отпадане на лимитите в болничната и доболничната помощ.

2. Липса на политическа воля в Парламента и институциите за изменения в законодателството и нормативната база, с цел удовлетворяване исканията на гражданите за отстраняване дефицитите на справедливост.

По редица такива случаи съм внесла законодателни предложения (включително изброените в т. 1) и предложения за изменения в нормативната уредба – например за отпадане на таксите в детските градини;

- против увеличаването на размера на таксите при регистрацията на автомобил;

- против разпределянето на разход „общо потребление“ в сметките за вода;

- честна за гражданите методика за определяне на такса „сградна инсталация“;

- справедливи за хората цени на водата, тока и парното; методика за справедливо определяне на такса „битови отпадъци“ на принципа „замърсителят плаща“;

- изтичането на данните от НАП на 5 млн. българи и хиляди фирми, останал безнаказан;

- ощетяването на хиляди граждани заради фалитът на застрахователно дружество „Олимпик”.

Така от над 5100 препоръки на омбудсмана са изпълнени едва половината.

3. Загърбване от общинските съветници в Столичния общински съвет на проблемите на столичани.

Такъв е случаят с отказа от реформа на „Топлофикация София“ ЕАД - дружество, ощетяващо хиляди столичани ежегодно;

- липса на реални и активни действия за подобряване качеството на въздуха и информираност на гражданите по проблема, в резултат от което България е в наказателна процедура по искане на Европейската комисия;

- необосновано покачване на цената на билета на градския транспорт;

- липса на решения на проблема с недостига на паркоместа;

- недостатъчният брой общински жилища;

- бездействието срещу недоволството на гражданите от презастрояването на столицата и други.

4. Отказ от заявени и обещани на обществото реформи в ключови сектори, в това число и в съда и прокуратурата, който води до несправедливост и безнаказано потъпкване на върховенството на правото от определени институции спрямо гражданите. За 4 години са постъпили 5 858 бр. жалби за нарушени права и свободи на хората, 4 584 бр. жалби за право на собственост, 3 318 бр. жалби в изпълнителното производство.

5. Отстъпление от вече завоювани граждански права и демократични практики в изборния процес чрез пренебрегване волята на хората, изразена на референдуми. Такива случаи са ограничаване на възможностите за гласуване на българи зад граница, отмяната на машинното и електронното гласуване, въпреки поетите от партиите обещания. В тази връзка предложенията на омбудсмана за промени в Изборния кодекс са отхвърлени, а препоръките до ЦИК и отговорните институции за машинното и електронното гласуване – игнорирани.

6. Неглижиране от страна на отговорните институции на справедливите искания на професионални и други общности:

- ротестът на медицинските специалисти за достойно заплащане и условия на труд;

- протестите на гражданите срещу презастрояването и унищожаването на зелени площи и пясъчни дюни; недоволството срещу лошата пътна инфраструктура (трагедията в Своге е показателна);

- исканията на хората за качествени услуги, питейна вода и чист въздух;

- неадекватните реакции на отговорните институции по проблема с чумата по животните;

- липса на справедливо обезщетяване на собствениците на отчуждени имоти и други.

Възразявайки срещу изброените по-горе практики, с ясното съзнание, че те вредят на доверието на гражданите в институциите, противоречат на разбирането ми за служба на обществото и нарушават правата и свободите на моите сънародници, считам за обективно невъзможно да продължа да изпълнявам ефективно правомощията си на омбудсман.

Изказвам благодарността си към тези народни представители от различните парламентарни групи, които работеха в името на гражданския, а не на партийния си интерес.

Ще продължа да полагам усилия в обществена полза и за защита интересите на гражданите. Настоящите мотиви прилагам към оставката си с копие на отчета за дейността на омбудсмана за периода от 20.10.2015 г. до настоящия момент.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!