Менко Менков, адвокат на собственика на „Градус“ АД Иван Ангелов, отговаря на въпроси на Илиана Беновска преди даването на показания в СГП от 20-ти май 2021 г.
 

Видяхте ли дали Илчовски е дал писмени показания?
 
Менко Менков: Не сме видели. Нищо не ни е показано, за пръв път идваме. По телефона ни е призовала прокуратурата.
 
-: След проверките на прокуратурата, която организира комисията на Мая Манолова, няма приложени от Илчовски писмения показания?
 
Менко Менков: По мои данни от справка в деловодството на прокуратурата проверката се води по сигнал на сдружение  „БОЕЦ“. Ако г-н Илчовски е поканен да даде обяснения по тази преписка, сега ще разберем, ако ни кажат.

-: Това обаче е преди Илчовски, нали?
 
Менко Менков: Не, непосредствено след изявленията на г-н Илчовски Комисията за финансов надзор извърши проверка и изявление, че при първоначалното публично предлагане не са допуснати никакви нарушения. Не се дължи една стотинка на г-н Илчовски от компаниите, които представлява и управлява г-н Ангелов.
 
-: А Илчовски на Вас дължи ли пари?
 
Менко Менков: Това е търговски спор, който ще бъде решен в съда!
 
Иван Ангелов: Глупости!