Продължават преговорите за създаване на правителство. Представители на "Продължаваме промяната", "Демократична България", "Има такъв народ" и БСП дебатират по отношение на мерки и стратегии в сектор “Труд и социална политика”.

Минималната работна заплата трябва да е 50 процента от средната работна заплата, каза Мика Зайкова от "Има такъв народ" на дискусията по тема "Труд и социални грижи".
Тя припомни, че това е заложено и в европейската директива за минималната работна заплата.

Минималната пенсия за пълен трудов стаж трябва да бъде близко до издръжката на живот в средносрочен план, а пенсиите като цяло да гарантират заместващ доход на средноевропейските нива, настояват от ИТН, информира БТА. Зайкова посочи, че стандартът на живот на пенсионерите драстично пада след излизането им в пенсионна възраст, България е страната с пенсии с най-нисък заместващ доход.

"Пенсията е заместващ доход на това, което си получавал. България е с най-нисък процент заместващ доход - 35% у нас, а в средноевропейските държави, той е 70%. В Скандинавските държави е 80-90%", посочи Зайкова.

По думите ѝ ние трябва да помислим за заместващ доход, близък до средноевропейското равнище. Един пенсионер, който е взимал 1000 евро средно, трябва да взима 750 евро, а не 350 евро, онагледи тя. 

Осигурителната вноска също трябва да расте, според тях. От сегашните стойности 5%, ставката трябва да нарасне до около 50% след 30 години, каза Зайкова.

Партията предлага да се направи пълен анализ на двата стълба на пенсионната система, като на базата на този анализ да има цялостна пенсионна реформа. Крайно време е да се направи анализ и на категориите труд за пенсиониране, да се преосмислят, за да не изтичат средства безсмислено, каза Зайкова.

ИТН предлага и премахване на таксата за вноска във втори стълб и мерки за по-гъвкаво, по-прозрачно и по-доходно управление на средствата в него. Максималният осигурителен доход трябва постепенно да расте, да е равен най-малкото на три минимални работни заплати, каза Зайкова.

Според нея това положение, в което половината пенсионери, които с различен принос са на минимална пенсия, е нетърпимо и показва, че системата ни е тотално дисбалансирана в резултат на безсмислени действия с цел да се потуши един или друг проблем. Социалното подпомагане на пенсионерите с доходи под линията на бедност трябва да бъде и през услугите в домашна среда, смятат от партията. ИТН държат на електронно управление на социалните услуги и социалните плащания.

Теодора Пенева от ИТН посочи, че партията предлага универсален принцип за подпомагане на семейства с деца. Еднократна помощ за ученици от всички класове. Потребителска помощ в размер на 24 минимални заплати за новородени и отглеждани в България деца, разсрочена в период от 7 години.

Идеята е парите да се дадат на заетите родители, живеещи в България.
Механизъм за подкрепа на енергийно уязвимите потребители, официална дефиниция за енергийна бедност, искат от ИТН. Според партията в действащата наредбата доходният критерий изостава, базиран е на два пъти ГМД, което е критерий, който не може да догони увеличението на доходите и разходите на хората.

От партията настояват критерият да следва процент от официалната линия на бедност, а тя ежегодно да следва методиката на Евростат. Необходимо е и да се разграничи помощта на отопление от помощта за електроенергия, смятат от ИТН.

Теодора Пенева посочи, че трябва да се въведе линия на енергийна бедност, идеята е да има един енергиен калкулатор, с който всеки един потребител да изчисли какъв разход има, дали има възможност да покрие критериите за енергийна бедност, а втората компонента да е неговият разполагаем доход след разхода за сметка - над линията на бедност.

От ИТН искат да се преразгледа бюджета на делегираните от държавата дейности в социалните услуги, без да се ощетяват работниците, като се помисли за услугите по 24 часа, които не са получили достатъчно пари, а са много натоварени по време на пандемията. Да се подобрят условията на труд и заплащането на социалните работниците, като висшистите да получават заплати като учителските, искат още от партията.

Приемане на промени в Закона за личната помощ, които да премахнат ТЕЛК решението като достъп до лична помощ, увеличаване на часовете от 12 на 16, както и на ставката, искат още от ИТН. Създаване на Държавна агенция за хора с увреждания, която да вземе под управление интеграционните отдели за хора с увреждания, настояват от ИТН.

Регистърът на хора с увреждания не е обвързан с техните потребности, не се знае кой от какво има нужда. Трябва да се определят социални, здравни, образователни нужди, нужди от заетост. Да се възстанови националният раков регистър, както и регистрите за редки болести.
Социалната политика трябва да бъде надпартийна политика, заяви Цветан Предов.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ