Успешно са приключили 46 проекта през изминалата 2018 година от финансираните 48 проектни предложения по първа покана за сътрудничество между България и Македония.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на церемонията по връчване на договори по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония, предаде агенция „Фокус“ .

„Вярвам, че с инициативите за опазване на околната среда, за смекчаване на последиците от природни бедствия и изменението на климата, инициативите за защита на местното население от наводнения и пожари и устойчиво използване на природните ресурси, насърчаването на традиционната култура и защита на културното наследство, развитието на благодарна туристическа среда, подпомагането на социалното предприемачество при младите хора и подобряване на конкурентноспособността в регионалния бизнес, ще постигнем желаните резултати за развитие на общия трансграничен район“, каза още министърът.

Тя подчерта, че днешното събитие е от изключителна важност за постигане на крайната цел на програмата. „На първо място, защото средствата се предоставят на най-качествените проекти в полза на хората в региона. Не на последно място, защото всеки един изпълнен проект допринася за постигане на желаните и планираните резултати.

Бих искала да изразя своето задоволство от постиженията, които имаме до момента, а именно успешното приключване на 46 проекта през изминалата 2018 година от финансираните 48 проектни предложения от първата покана на стойност 10 335 473 евро“, каза още Аврамова.

Тя уточни, че това представлява 53,11 % от общия бюджет от програмата.

„Резултатите и ползите от тях вече видими от обновените сгради на детски градини на територията на двете страни, съвместни инвестиции в възобновяеми източници на енергия, подобряване на енергийната ефективност, мерките за превенция и ранно предупреждение от наводнения на трансгранично ниво, сътрудничество за повишаване на туристическия потенциал, опазване на културно-историческото наследство“, допълни министърът.