"Обсъдихме актуални теми, които бяха планирани в годишния план за работа на съвета свързан с осигуряване на средата за сигурност и мерките с оглед на актуалния сезон, който включва опазване на селскостопанската продукция и мерките за сигурността на туристическия сезон”.
Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова по време на брифинг в МС след заседание на Националния съвет за превенция на престъпността, съобщи "Фокус".
 
Искам да кажа, че само преди седмица ние представихме нашите мерки по отношение на чуждестранните туристи. Тук имахме да обсъдим всички мерки за цялостния сезон, не само за чуждестранните туристи", каза Бъчварова.
 
По думите ѝ, най-важно е, че са имали възможност да се запознаят с предложенията на НСОРБ за мерките, които трябва да се предприемат от местната власт, за начина, по който да се уреди тяхното функциониране, за да може да се реализира основната идея и концепция - борбата с престъпността.
 
Да се ангажират всички институции на нивото, на което имат компетенции, да активираме органите на местната власт, така че всички да допринасяме за това да се подобри цялостната среда и естествено резултатите за сигурността на българските гражданите", посочи Бъчварова.
 
Тя определи предложенията на НСОРБ като изключително интересни. Бъчварова поясни, че обсъжда техните предложения и изразените от тях мнения и по обща преценка предприемат действия за развитието им. "Т.е. в нито един момент не прекъсваме този цикъл на обмяна на идеи, на предприемане на конкретни мерки и политики, за да задвижим цялостната система, която трябва да се активизира с оглед на гарантиране сигурността на гражданите", добави министърът на вътрешните работи.