„Качественото образование и грижите в ранна детска възраст са важна основа за по-нататъшното развитие и трупане на знания, умения и компетентности. Неравенствата са ясно видими още от първите години.“ Това заяви Момчил Неков, член на Комисията по образование и култура към Европейския парламент, на кръгла маса на тема „Новата европейска програма за умения – възможности и предизвикателства на национално и регионално ниво“, която се проведе на 30.09 в Бургас.

Това е вторият форум на образователна тематика, в който Момчил Неков участва през последните две седмици. Припомняме, че на 18.09.2017 се проведе дискусия на тема „Европейски образователни политики“, като част от официална делегация на Комисията по култура и образование в България, на която Неков бе домакин.

„Борбата с ранното отпадане от училище нашумя през последните няколко месеца, но усещането, с което оставам аз, е, че тази болезнена за обществото ни тема, беше превърната в повод за евтин ПР на правителството. В медиите се тиражира, че 3 000 деца са върнати в образователната ни система от липсващи около 200 000. Излишно е да сравняваме цифрите. За всеки е видно, че разликата е огромна. Разбира се, управляващите отново ще намерят „разумно“ обяснение и ще отчетат акцията си като успешна. Проблемите обаче са прекалено дълбоки и оправданията не помагат на никого“ допълни Момчил Неков, който е докладчик на Европейския парламент по темата за „Новата програма за умения за Европа“.

В своето изказване Неков подчерта, че ако не се засили социалното измерение на Европейската програма за умения, тя няма да има очаквания ефект, защото тя третира само част от проблемите и има риск това да се превърне в поредната инициатива спусната от Брюксел, която няма да има реална добавена стойност на национално ниво. „Трябват социална насоченост и цялостен подход в образованието, а не мерки на парче със спорен ефект. 70 милиона европейци нямат базисни умения по четене, писане и математика. В тази статистика попада и България. Не можем да си позволим повече да възпроизвеждаме един грешен модел, който да ни изпраща в „черните“ статистики“, категоричен беше Неков.

Един от акцентите на кръглата маса беше темата за професионалното образование. Неколкократно в свои изказвания по въпроса, Момчил Неков застава зад тезата, че връщането на престижа на професионалното образоване е един от основните начини за борба с младежката безработица и „изтичането на мозъци“ от страната ни. „Държавата отново бездейства и така поставя в риск работата на една пълноценна система за обучение, каквато е дуалната. Няколко пъти съм обръщал внимание, че вече трета година в България се работи по различни проекти по дуално обучение, но от Министерство на образованието и науката все още не са излезли с унифицирани критерии за това кой работодател може да се включва в такова обучение. Липсват и единни стандарти за обучение и подготовка на менторите, които работят с учениците. Какво правим, ако утре в дадена фирма се случи трудов инцидент с дете?

Кой ще носи отговорност? Фирмата, че не е предоставила нужните условия или държавата – че няма ясни правила за работодателите?“ – зададе въпросите си Неков.

Според евродепутата стъпките към успешното въвеждане на обучение чрез работа са четири. Първо – качественото ранно кариерно консултиране; второ – подсигуряване на подкрепа от страна на бизнеса, който да заеме активна роля в подпомагането на образованието; трето – съвместното изготвяне на учебни програми и помагала с училището и работодателите и не на последно място – изграждане на система за валидиране на знанията и уменията, придобити чрез професионално образование.

В заключение, Неков спомена, че ролята на образователните институции има нужда да бъде фундаментално изменена, защото образованието трябва да спомага за социалното сближаване, борбата с неравенствата и бедността. Учителите имат нужда от подкрепата на държавата, не само на ниво повишаване на заплащането, но и в аспекта на осигуряване на повече възможности за квалификация в иновативни методи на работа. „Трябва ни единна и цялостна политика, която решава проблеми, а не замаскира причините за тях“, допълни евродепутатът.