Парламентът създаде Временна комисия за санкционираните лица по Глобалния закон "Магнитски".

Предложението за комисията е на "Демократична България".

"За" създаването ѝ гласуваха единодушно всички 174 регистрирани народни представители.

Комисията бе създадена за срок от три месеца. Целта й е да установи факти и обстоятелства за действията и бездействията на компетентните български органи във връзка с наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица по Глобалния закон "Магнитски".

За председател на комисията бе избрана Надежда Йорданова от ДБ.

Останалите предложения в лицето на Даниел Митов и Хамид Хамид бяха отхвърлени. Двамата остават членове на комисията.