Общинските съвети, по предложение на кметовете на общините, ще могат да определят за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” по-високи средни месечни брутни работни заплати, съобщиха от правителствената информационна служба.
Средствата за увеличенията ще се осигуряват от местните данъци и такси, от неданъчни и други общински приходи. Това е една от промените и допълненията в Постановление №175 на МС от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, разгледани днес на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, председателствано от вицепремиера Емел Етем. С проекта се предлага и конкретната реализация на политиката по доходите за 2008 г. в бюджетната сфера за увеличаване на средните месечни брутни заплати до 10 на сто.
Увеличението на индивидуалната основна месечна заплата ще се определя в зависимост от оценката за изпълнението от последното атестиране на служителя и размера на индивидуалната му брутна месечна заплата към 30 юни 2008 г. Това ще става по ред, условия и в размери, определени с вътрешните правила за работната заплата. Увеличението ще е с до 10 на сто за основните заплати до 1000 лв. и с до 8 на сто за заплатите над тази граница. Залегналите в Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. параметри за увеличаване на заплатите в бюджетната сфера, считано от 1 юли, са между 5 и 10 на сто. Минималните размери на основните месечни заплати по длъжностни нива се запазват, а максималните се увеличават с 10 на сто от 1 юли 2008 г.

На днешното си заседание НСТС разгледа и проект на закон за публичния резервен пенсионен фонд, внесен от народния представител Лидия Шулева и други депутати. Социалните партньори не постигнаха консенсус по предложения законопроект и констатираха съществени слабости и непълноти в него.
В средата на месеца правителството също одобри проект на закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, който беше внесен в Народното събрание. /БЛИЦ