Парламентът ще разгледа доклада за дейността на КПКОНПИ. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание.

В доклада се посочва, че през 2019 г. са разгледани 117 административно наказателни преписки с 27 повече в сравнение с 2018 г.

Служителите от Публичния регистър на Комисията са извършили проверка на повече от 9900 лица, стриктно изпълнявайки разпоредбите на закона. В сравнение с 2018 г. броят на проверените лица е завишен с около 900.

На вниманието на депутатите се поставя и Доклад за състоянието на Въоръжените сили на Република България през 2019 г. Основният извод от документа е, че състоянието на отбранителните способности на българските въоръжени сили позволява изпълнението на задачите по мисиите, произтичащи от конституционните им задължения, но с ограничения по време и обем на изпълняваните задачи.

Депутатите ще се занимаят и с Доклада за дейността на КЕВР за миналата година.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!