Има голяма опасност два проекта по Норвежката програма да бъдат прекратени. Това заяви на пресконференция служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова, предаде Канал3.

"България получава финансиране на проекти по финансов механизъм на европейското икономическо пространство с основни донори Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Норвежката програма. Там има 38 проекта по две програми BG 0.2 и BG 0.3. Тези проекти са сключени в средата на 2015 година и трябва да бъдат финализирани на 20 април 2017 година”, поясни Костова. 

По думите й след направен анализ е установено, че два проекта от тях са рискови-проектите за надграждане на геоинформационни системи за управление на водите и проектът за подобряване на информационната система за национална система за мониторинг на биологичното разнообразие. "И на двата проекта възложител и бенефициент е Изпълнителна агенция "Околна среда" (ИАОС)", посочи екоминистърът.

Ирина Костова допълни, че се подпомагат работните групи по тези проекти.

"Идентифицираме мерките и как да направим така, че договорите да продължат. Има голяма опасност тези два договора да бъдат прекратени от нашите донори. В момента сме в много интензивни връзки с експертите от норвежка страна. Включително и в момента в Брюксел се водят такива разговори", каза Ирина Костова.

Тя посочи, че взаимната идея на донора и МОСВ е тези проекти да не бъдат прекратени и да се продължат. "Ако бъдат прекратени това ще доведе до финансови загуби, но ще бъде нарушен добрият имидж на МОСВ в очите на нашите партньори", алармира още служебният министър.

От своя страна заместник-министър Мариела Начева поясни, че по двата проекта са направени относително минимални плащания, договорите по тях са подписани от ИА "Околна среда" през април 2015 и юли 2015 година.

"Част от дейностите по договорите не са вървели по график и по програма. Причина за това е законодателството в областта на обществените поръчки. Установихме в крайна фаза доста сериозно забавяне и много голям риск от постигане на целите по тези проекти. Преценихме, че страната ни е нужно да изпълни основни задължения, свързани с докладване до ЕК по директивите за природните местообитания и за птиците", уточни Начева.

Тя увери, че се полагат максимални усилия да се подпомогне ИА "Околна среда" и да се защити държавата от нарушаване на доверие към страната ни от страна на всички партньори и финансиращи органи.

"Проектите са взаимосвързани с цел постигане на крайните индикатори по програмата за европейското икономическо пространство, които са общо 38 проекта. Ако се провалят тези два проекта, ще бъде компрометиран целият резултат като постигане на индикатори на всички проекти по програмата. Ще бъде компрометирана възможността на България да изпълнява проекти по европейското икономическо пространство", посочи още зам.-министърът.

Татяна Султанова, от ресорна дирекция в МОСВ обясни, че проектът по BG 0.3 е на стойност 1,2 млн. евро, а стойността на другия проект по BG 0.2 е на стойност почти 1 милион евро. По единия проект са усвоени 180 000 лева, а по другия проект са изплатени 350 000 евро.

"Проектите са от изключителна голяма важност, не само заради това, че ще загубим финансиране и ще загубим доверието към нас по различни проекти, но няма да изпълним изискванията, свързани с България в членството в ЕС и в редица международни организации. Изключително важно е да затвърдим имиджа, реномето и доброто си име към всички тях и затова полагаме максимални усилия, предвид продължителното и повтарящо се облажване на част от процедурите по проектите, да ги изпълним в максимален обхват така, че да постигнем заложените цели", подчерта Татяна Султанова.

Тя обясни, че с тези два проекта се цели България да има актуализирана информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, даваща възможност за събиране на данни в областта на биоразнообразието и опазването на природата така, че да позволи да се направи експертен и подробен анализ за състоянието на биоразнообразието ни.

Това ще послужи за в бъдеще за създаване на политиките ни за защитени растителни и животински видове, както и да се проучат пътищата за навлизане на инвазивни чужди видове е страната ни.

Султанова обясни, че повечето от дейностите по двата проекта са били предвидени да се възложат на външни изпълнители и обжалването е продължило дълъг период, което е довело до забавянето на проектите.

"В момента се търсят алтернативни начини за завършване на проектите, като допустимо съкращаване на основни дейности. Най-добрата възможност е да изпълним тези проекти, за което полагаме максимални усилия", каза още Султанова.