След като преди два дни сръбският вестник “Политика” под заглавие “Български фалшификати на сръбските пазари” писа, че фалшивите пари влизат в Сърбия главно от България, и македонският вестник “Вечер” днес пише за “Български фалшификати на македонските пазари”. Дори заглавията на двете публикации са абсолютно еднакви. Оказва се, че материалът в македонския вестник е всъщност материалът от сръбския вестник, много слабо “пипнат” тук-там. Дори аз лично например не знам какво е наказанието за разпространение на фалшиви парични знаци в Сърбия и съответно в Македония, но от двете публикации излиза, че наказанието е абсолютно еднакво, при това казано в публикациите с едни и същи думи.
Македония е силно свързана със Сърбия до ден днешен, в Македония се усеща носталгията към бивша Югославия, доминирана апропо от Сърбия. Стряскащо обаче е, когато човек види просто преписан вестникарски материал срещу България по какъвто и да е повод. Веднага можем да си помислим, че щом като дори няма свян да се посегне към директно преписване и прехвърляне – щом се отнася за Сърбия, значи се отнася и за Македония, какво ли да си мислим за цялостния дух на пресата в Македония по отношение на България, не идва ли “полъх” откъм Сърбия. И ние все още се чудим как вестниците не спират антибългарските си материали.
Само да припомним, че идеята за македонизма е наложена във Вардарска Македония от Сърбия. Да припомним и цитата от писмото на Стоян Новакович, дългогодишен сръбски министър и създател на идеята за македонската нация: “Българщината, както на всички ни е добре известно има дълбоки корени в Македония, затова мисля, че ще е невъзможно тя да бъде унищожена като и се противопостави само сръбската идея. Съмнявам се , че тази идея ще може да подтисне българската, ако остане само като голо противопоставяне. Затова голяма полза бихме имали от един свой съюзник, остро противопоставен на българизма. ... Такъв един съюзник аз виждам в македонизма.” (Белград, Кралство Сърбия, 1887 година).
Само за сравнение:
В публикацията в македонския вестник пише, че : Фалшифицираните пари идват от България, обясняват полицейските източници, като те биват залавяни на граничните пунктове, по време на рутинни проверки и по време на разпространение в магазините и на пазарите.
За сравнение – в сръбската публикация е цитиран началникът на служба в сръбското МВР Зоран Джокич, който казва: Фалшифицираните пари при нас идват най-често от България. Те се залавят на граничните пунктове, по време на рутинни проверки и при разпространение, обяснява Джокич.
Македонският вестник пише: Има два начина за разпространени на пари. Първият, най-ефикасен и най-труден за разкриване от полицията се състои в това, че фалшифицирани пари идват в магазините и се пускат в оборот чрез купуване на всекидневни стоки. Вторият начин е да се препродават на едро фалшифицирани пари на т.н. разпространители. Полицейският източник обяснява, че фалшификаторът на пари има своя мрежа от разпространители, които продават банкнотите на черния пазар в търговските центрове и будките. Тоест на места, където няма възможност за проверка оригиналността на банкнотите. За разлика от България, където главните центрове на производство на фалшиви пари са Варна и Пловдив, македонската полиция няма данни в град в Македония да има нелегална печатница.
Какво пише сръбският вестник: Има два вида разпространение на парите. Както обяснява Джокич, единият е т. нар. разпространение на дребно, което се състои в това, че онзи, който има фалшифицирани пари, отива в магазина и ги пуска в оборот чрез покупка. Другият начин е продаване на парите на разпространители. По-нататък в материала пише още: За разлика от България, където главните центрове за производство на фалшиви пари са Варна и Пловдив, сръбската полиция няма данни в град в Сърбия да има нелегална печатница.
В македонския вестник пише: С появата на първите хартиени пари в Китай преди повече от хиляда години се е появил и фалшификатът. По онова време наказанието за фалшифициране на държавни пари било отсичане на крайниците, а днес в Македония със закон това престъпление се наказва с три месеца до 15 години затвор.
Сръбският вестник пише: Появата на първите истински банкноти в Китай преди повече от хиляда години е била съпроводена и от фалшифициране. ... По онова време наказанието за фалшифициране е било отсичане на крайниците. Така е било преди хиляда години, а днес в Сърбия законът за това престъпление предвижда наказание от три месеца до 15 години затвор.
Избрахме само няколко извадки за сравнение, който иска, може да отвори вестник “Политика” и вестник “Вечер” и сам да се убеди, че двата материала, така да кажем, много си приличат. /Елка Василева, БЛИЦ