БСП не са разбрали, че основната част от проблемите с интеграцията на ромите са социалнокултурни. Това каза пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, предаде агенция „Фокус“.

На въпрос дали се е провалила интеграцията на циганите чрез образование, каквото обвинение отправи БСП, Вълчев отговори, че опозицията критикува механизма без доводи. „По механизма работиха над 11 000 души в над 1 000 екипа и аз не бих им омаловажил работата. Механизмът показа, че когато институциите работят заедно, има ефект – над 30 000 деца са допълнително записани“, заяви той и посочи, че би препоръчал на всеки, който критикува системата, да се включи в един екип, за да види колко е трудна работата.

„Образованието е дългосрочният и най-ефективен отговор на проблема с интеграцията на децата, чиито семейства нямат отношения към образованието. Това, което може би от БСП не са разбрали, е, че основната част от проблемите с интеграцията са социално -културни – т.е. липсата на отношение към образованието. И този проблем трябва да бъде борен с продължителни и целенасочени координирани усилия на институциите. Надявам се да го разберат това, защото образованието има нужда от приемственост на политиките“, заяви Вълчев.

Образователният министър посочи, че БСП е предложила предоставянето на безусловни семейни помощи на хора във втори, трети и четвърти клас. „Точно това имах предвид, като казах, че проблемът не е толкова социално-икономически, колкото социално-културен. Затова и сме заложили на учителите, защото те са тези, които ежедневно полагат усилия. Що се отнася до делегираните бюджети – очевидно от БСП не правят разлика между делегираните бюджети като обем от правомощия на училищата за разпределяне на бюджета и зависимостта от бюджета от броя на учениците“, коментира още Вълчев и посочи, че никой в системата не е против делегираните бюджети.

„Средната заплата на учителите ще бъде над 125% от средната за средата, когато се реализира двойното увеличение. Тъй като разбрах, че те с „Визия за България“ предлагат премахване на делегираните бюджети, аз отворих документа и не видях такова нещо. Но видях, че предлагат заплатите на учителите да бъдат над средните за страната – т.е. предлагат намаляване на заплатите на учителите“, коментира Вълчев.