Комисия към парламента ще проверява висшите чиновници за конфликт на интереси, предаде репортер на БЛИЦ. Това решиха депутатите с окончателното приемане на Закона за конфликт на интереси.
Комисията обаче няма да има право да налага санкции, а ще изпраща докладите си на Върховния административен съд. Той пък няма да може да отстранява от постовете им дори и да има нарушения на закона, президента, премиера, министрите и депутатите, решиха народните избраници. В закона е записано, че в конфликт на интереси могат да влязат властимащите не само с преки роднини, а и с такива по съребрена линия до четвърта степен, както и по сватовство. При нарушения санкциите ще са в размер от 2 000 до 20 000 лева. При установен конфликт на интереси, имената на нарушителите ще бъдат публикувани на сайтовете на съответните ведомства, в които работят.
С приетите днес от Парламента промени в Закона за обществени поръчки, депутатите решиха, че вече те ще се възлагат за срок от четири години. По изключение срокът може да бъде и пет години, но при такива случаи възложителите трябва да обявят мотивите за това. /БЛИЦ