Да бъде въведен данък върху земеделската земя за собственици, които притежават над 20 хил. дка. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които са внесени в парламента от Искрен Веселинов от Обединени патриоти и група депутати.

Собствениците на по-малки ниви, както и досега няма да плащат данък за тях. Новият налог няма да важи и за земеделските земи, които са собственост на държавата или общините.

Идеята на депутатите е да бъдат обложени само нивите на най-едрите земевладелци в страната. В страната има точно 61 собственици на ниви с обща площ над 20 хил. дка, като общо притежаваната от тях земя е над 4,1 млн. дка, посочват в мотивите си депутатите.

Според данъчни експерти обаче няма никакъв проблем едрите земевладелци да прехвърлят нивите си на няколко фирми или на роднините си.


Така всеки един от новите собственици ще има под 20 хил. дка и няма да плаща данък. Но реално нивите ще бъдат контролирани от старите собственици.

Депутатите предлагат хората и фирмите, които притежават над 20 хил. дка ниви да подадат декларация в срок до 30 октомври 2020 г. до общината или общините, където се намират земеделските земи.

Идеята е в декларацията да посочат общия размер на притежаваните ниви в отделните общини, както и категорията им. Ако пък някой купи още ниви и така прехвърли прага от 20 хил. дка, да подаде декларация за това в двумесечен срок, предлагат депутатите.

Данъкът да бъде в размер между 1 лв. и 10 лв. на дка в зависимост от категорията на земята, предлагат още депутатите. Това означава за 20 хил. дка първокачествена земя данъкът да бъде до 200 хил. лв. Но тези, които притежават 200 хил. дка ще трябва да платят налог в размер до 2 млн. лв.

Новият данък може да осигури на общините 40 млн. лв. допълнителни приходи, пресмятат депутатите.