Правителството взе решение за освобождаване на почетния консул на България в Баден-Вюртемберг, Федерална република Германия.

Почетният консул Тил Волфганг Трукенмюлер повече няма да извършва своите функции, в изпълнение на международноправната, българската и германската нормативна уредба на института на почетния консул.