Сметната палата ще приема декларации за придобито имуществото и приходи на висши държавни чиновници до 2 май, съобщиха от ведомството на Валери Димитров. Законовият срок за това е 30 април, който тази година е почивен ден.
Лице по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, което не подаде в законоустановения срок декларация или уведомление, че няма промяна в обстоятелствата, подлежащи за деклариране, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.<br /> <br /> На интернет страницата на Сметната палата е публикуван и списък на лицата по чл. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности към 31 март 2012 г.<br /> <br /> Списъкът на Сметната палата съдържа общо 6480 имена на министри, депутати, магистрати,политици, които трябва да подадат декларации. <br /> <br />