Битовите условия на затворниците и на арестантите в следствените арести ще бъдат подобрени.
Целта е те да отговорят на европейските стандарти, реши правителството, като одобри проектопостановление за промени в правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и в правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело".
Приетите от правителството промени са съобразени с несъответствието с европейските изисквания най-вече на материалните условия в местата за лишаване от свобода у нас. Това доведе до редица осъдителни решения на европейския съд срещу нашата страна през последните няколко години. Предвидените обаче изменения не са свързани с необходимостта от осигуряване на допълнителни бюджетни средства от Министерството на правосъдието за 2008 г.

Част от тези допълнения дават възможността държавно предприятие „Фонд затворно дело" да се разпорежда с недвижими имоти - частна държавна собственост, вместо плащане по договори за обществена поръчка. Това ще става при условие, че предприятието е възложител на съответната поръчка. /БЛИЦ