Правителството ще разгледа Проект на постановление за изменение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на национален механизъм за борбата с корупцията, организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона и на Съвет за координация и сътрудничество. Това предвижда предварителният дневен ред за редовното заседание на Министерския съвет.

Министрите ще приемат и доклад относно информация за изпълнението на държавния бюджет за 2019 г., както и за одобряване на участието на страната ни в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, което се проведе на 21 януари 2020 г. Ще бъде одобрена и позицията ни за следващия такъв съвет.

В дневния ред е включено и разглеждането на Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води.

Министрите ще дадат зелена светлина на управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ да сключва административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 7 на 100 над определения бюджет по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на оперативната програма.