Юристи с многогодишен опит определиха като "тотал щета" за системата номинирания за министър на правосъдието Атанас Славов, сега депутат от ДБ, твърди "Труд".

Във ведомството още се коментира как преди години Славов е бил назначен за държавен служител, който не отговаря на изискванията от минимум 5-годишен професионален опит за заеманата длъжност „държавен експерт".

"Отношението към съдебната реформа на ротационното правителство проличава от името на правосъдния министър, което още преди 10 години стана печално известно в министерството на правосъдието", коментираха висши служители от системата.

Те припомниха, че Славов е бил обект на проверки от Инспектората за "начина, по който Атанас Владиславов Славов - държавен експерт в дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти“, е постъпил на работа в Министерството на правосъдието".

"Проверката приключва с доклад на инспектората на МП, в който се посочва, че служителят не покрива изискването за професионален опит, минимално изискуем за позицията - 5 години.

Това далеч не е всичко. Налице са достатъчно факти, които документират, че „държавен експерт“ Атанас Славов много добре е съзнавал, че е назначен в нарушение на правилата и е направил всичко възможно, за да прикрие измамата.

Оказва се, че Славов изобщо не е предоставил в „Човешки ресурси“ на МП трудовата си книжка, ако изобщо е имал към този момент, с която да удостовери наличието на минимум 5 години професионален опит и съответен трудов стаж".

Името на Атанас Славов нашумя и с опита да бъде назначен за четвърти заместник-министър на правосъдието от Реформаторския блок в правителството "Борисов 2". Славов е предложен за поста от тогавашния правосъден министър Христо Иванов.

Проверките в рамките на Министерството на правосъдието недвусмислено показват, че Славов добросъвестно е представил при назначаването си всички относими документи за наличието на трудов и осигурителен стаж.

Ако има извършено нарушение при провеждането на конкурса през 2012 г., то това няма как да се вмени във вина на Славов, доколкото той не е разполагал с механизми да влияе върху тази преценка от страна на комисията, както и върху акта на назначаването му от министър Ковачева.

Съмнение за правилното приложение на закона при допускането на Атанас Славов до конкурс и назначаването му след това възникват в началото на 2014 г. при проверка на отдел Инспекторат към МП във връзка с кандидатстването на Славов за назначаване като началник-отдел "Нормотворчество".

Той не е крил този факт от новото политическо ръководство на министерството.

По време на изпълняваните от него задължения като държавен служител в периода 2012-2014 г. Славов на два пъти е получавал най-високата оценка при атестация - "изключително изпълнение" и е повишен в ранг.

Настоящото ръководство на Министерството на правосъдието няма да коментира доколко са били законосъобразни или целесъобразни действията и бездействията на предходните министри на правосъдието по казуса с назначаването на Славов.

Сегашният ръководен състав на МП по никакъв начин няма отношение към този въпрос, доколкото почти веднага след встъпването на служебния министър на правосъдието съществуващото към този момент служебно правоотношение на Славов е било прекратено - във връзка с промяна на функциите му.

На 21 август, малко след съставянето на служебния кабинет, Атанас Славов е назначен на трудов договор за съветник на служебния министър Христо Иванов, която длъжност изпълнява и до днес.

За тази длъжност няма специални законови условия за стаж и професионален опит. Назначаването на Атанас Славов е с оглед на неговата квалификация като преподавател по конституционно право в СУ "Св. Климент Охридски" с десетки научни публикации в наши и чужди издания.

Инициативата за назначаване на Атанас Славов за четвърти заместник-министър на правосъдието е на Реформаторския блок. Днес тази точка е отложена от дневния ред на Министерския съвет по молба на Парламентарната група на РБ поради нужда от допълнително вътрешно съгласуване".

Случаят с опита за назначаването на Атанас Славов за четвърти заместник министър на Христо Иванов е описан и в специализирания сайт "Параграф 22", където в статията "Експерт или "калинка"?" се посочва, че за да се случи назначението, е променен устройствения правилник. 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук