Димитър Костов положи клетва като подуправител на БНБ. Това е втория му мандат като ръководител на управление "Банково".
Предложението за подновяването на мандата му бе направено от управителя на БНБ Иван Искров. Мандатът на подуправителя е шест годишен. <br /> <br /> Димитър Костов&nbsp;завършва Висшия икономически институт &bdquo;Карл Маркс&ldquo; през 1981, след което е чиновник в Държавния комитет по планиране. В началото на 90-те е заместник-министър (1990-1992) и първи заместник-министър (1993-1995) на финансите. <br /> <br /> Димитър Костов оглавява министерството на финансите в кабинета на Виденов. Този период е свързан с тежка икономическа криза и хиперинфлация, като правителството е изправено пред реалната възможност за втори път след 1990 да прекрати плащанията по външните си задължения.<br /> <br /> След падането на кабинета &quot;Виденов&quot;, се отдава на банкова дейност. От 1997 до 1999 г. той е изпълнителен директор на Централна кооперативна банка, а след това - председател на УС на Асоциацията на търговските банки и изпълнителен директор на банка &bdquo;Алианц България&rdquo;. <br /> <br /> От юни 2005 г. Димитър Костов е член на УС и подуправител на БНБ, както и шеф на управление &quot;Банково&quot;.<br /> <br />