Югоизточна Европа още не е в епицентъра на глобалната криза, но ударът върху нея ще се стовари през втората половина на 2009 г. и през 2010 г. За това предупреди лидерът на Обединен блок на труда Кръстьо Петков по време на форум за мястото на жените в условия на икономическата криза.
Според него в България трусовете ще започнат от реалния сектор, предизвиквайки дълбока и трудно излечима производствена рецесия, срив в експорта и висока безработица. Времето и условията, в които живеем днес са трудни, белязани от несигурност, без аналози в близкото минало. Неглижирането на връзката „криза-жени” е нож с две остриета, подчерта той. Петков смята, че трябва да се намери нов баланс между традиционния стремеж към равнопоставеност на жените и мъжете и перспективите за пълноценно използване на потенциала на образованите и квалифицирани жени, появили се в започналото преструктуриране на националните и регионалните икономики, засегнати от кризата.
Традиционните индустрии, осигуряващи заетост на жените, ще се свиват. Трендът вече се чувства в текстилната промишленост, шивачеството, производството на цигари и други. Жените и социално уязвимите групи ще са сред най-засегнатите от едно ново историческо изоставане на Югоизточна Европа, смата той.

Петков отбеляза, че е нужен нов « План Маршал». /БЛИЦ