Сметната палата поиска прокуратурата да разследва разходването на държавни пари и възлагането на обществени поръчки от администрацията на Министерски съвет при правителството на Тройната коалиция.
Доклад на държавните одитори за периода 2008 &ndash; 2009 г. е установил куп нарушения за закона. Документът е предаден на прокуратурата. <br /> <br /> От него става ясно, че бившият премиер Сергей Станишев е застраховал всички сгради на Министерски съвет в компанията на тогавашния съветник в ДАНС Алексей Петров &ldquo;Лев инс&rdquo;. Първият договор № МС-128 е сключен на 28 декември 2007 г. и е за застраховка на сгради &ndash; публична и частна държавна собственост. Той е със срок на действие 1 януари 2008 г. &ndash; 31 декември 2008 г. Застрахованите сгради, имущество, оборудване и стопански инвентар, са посочени в приложение към договора, подписан от главния секретар на Министерски съвет. Два дни преди края на годината, главният секретар удължава договора с &ldquo;Лев инс&rdquo; за още една година. <br /> <br /> Сумата по договорите не е известна. <br /> <br /> Сметната палата констатира, че отделни имоти не са декларирани по Закона за местните данъци и такси. Поради липсата на акт за държавна собственост или актове, част от ведомствените жилища на Министерски съвет са без данъчни оценки. През 2008 г. Станишев дава &ldquo;принципното си съгласие&rdquo; 14 жилища от ведомствения фонд да бъдат продадени. <br /> <br /> <strong>Йордан Стоименов, БЛИЦ</strong><br />