Днес ще се състои първото заседание на новия състав на националния съвет на БСП. Както БЛИЦ писа висшият партиен орган беше избран по време на 50-я конгрес на партията.
 

Преди това лидерът на БСП Корнелия Нинова пое за втори мандат на ръководния пост.
 
На днешното си първо заседание пленумът на столетницата гласува за членове на Изпълнителното бюро на партията. 
 
Трябва да стане ясно и кои ще са зам.- председателите на БСП. Всички предложения за изпълнителното бюро и за заместници ще се направят лично от лидера Корнелия Нинова, която по устав има право да подбере сама екипа си, но той трябва да бъде одобрен от националния съвет.   

На влизане Кирил Добрев коментира, цитиран от "Флагман": „Има два пътя, по които може да тръгне ръководството. Единият път е на консолидация, другият път е на конфронтация. Надявам се г-жа Нинова да се вслуша в менторите си и да избере пътя на консолидацията.“

Кирил Добрев потвърди думите си, казани в края на Конгреса, като обяви: „Не участвам в това ръководство!“

„Предполагам, че пътят, по който ще вървим, е различен от този, който аз имах в предизборната си кампания“, добави той.

Кирил Добрев бе заместник и дясна ръка на Нинова в първия й мандат като председател на БСП.


На заседание на Националния съвет на БСП бе приета позиция по отношение на Резолюцията на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно принципите на правовата държава и основните права в България. Националният съвет на БСП оценява като вредно споменаването на ОМО "Илинден" и определя като неприемливи призивите за ратификация на Истанбулската конвенция.

В същото време се приема изцяло оценката на ЕП за значителното влошаване на ситуацията в България по отношение на зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната система, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите.

Пълният текст на позицията:
Националният съвет на Българската социалистическа партия,
като приема изцяло оценката на ЕП за значителното влошаване на ситуацията в България по отношение на зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната система, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите;

като приветства изразената солидарност на ЕП с българския народ в неговите легитимни искания и стремежи за справедливост, прозрачност, отчетност и демокрация;

като отчита, че резолюцията е базирана както на експертизата на самия ЕП, така и на многобройни доклади, резолюции и позиции на Европейската комисия и на авторитетни международни организации като Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Организацията на обединените нации и др.;

като припомня, че ЕС се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека;

като отбелязва, че в резолюцията са намерили място и текстове, които влизат в противоречие с Конституцията на Република България, като призива за ратифициране на Истанбулската конвенция, както и за прилагане на решения на ЕСПЧ, свързани с отказа за регистрация на ОМО „Илинден“,

Изразява удовлетворение от факта, че истината за порочния модел на управление в България беше призната еднозначно от единствената пряко избрана от гражданите европейска институция.

Констатира категоричното оттегляне на доверието на ЕП от българското правителство, с което беше развенчан и последният мит за европейска подкрепа за управлението на ГЕРБ. След като загуби вътрешна легитимност, то загуби и широко рекламирания европейски ореол. С това отпадат и последните аргументи в подкрепа на по-нататъшното оставане на Борисов на власт.

Заявява готовността си за активен диалог с европейските институции по проблемите, очертани в резолюцията.

Оценява като панически и опасни за България опитите на управляващите партии да омаловажат основните послания в резолюцията на ЕП и да изместят фокуса на обществения дебат, ангажирайки целия арсенал на близки до властта медии, организации и личности, единствено с цел печелене на политическо време, въпреки ясното послание на мнозинството граждани, че всеки спечелен ден за управлението е загубен ден за България.

Определя призивите за ратификацията на ИК в резолюцията на ЕП за неприемливи както въз основа на решението на Конституционният съд, че Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията и не може да бъде ратифицирана от Народното събрание, така и въз основа на официалната позиция на НС на БСП от 2018 г. за не подкрепа на конвенцията.

Подчертава, че споменаването под линия на решения на ЕСПЧ относно регистрацията на ОМО „Илинден“ е вредно и няма място в резолюция на ЕП, отнасяща се до принципите на правовата държава. Българският съд е счел, че регистрацията на тази организация влиза в противоречие с Конституцията и затова тя й е отказана.

БСП ще продължи да отстоява твърдо националния интерес, териториалната цялост на страната и единството на нацията.
Приема като непосредствена задача подготовката на План за действие с конкретни законодателни и управленски действия, които да преодолеят установените дефицити и да върнат доверието на партньорите в България и в способността й да бъде пълноценен член на ЕС.

Призовава българските граждани да продължат да се противопоставят активно на мафиотизираното, антидемократично и олигархично управление в България, да отстояват свободата и демокрацията, да се борят за справедливост и граждански контрол над институциите, както и да участват масово в предстоящите парламентарни избори, които могат да поставят ново начало в развитието на България.