И каква стана тя? След като от години политиците развяват на всеки парламентарен вот картата за съдебна реформа като стръв за привличане на избиратели, а една от парламентарните формации – ДБ и лидерът й Христо Иванов, буквално осмисля съществуването и политическото си битие с тази мантра, единствените с готов проект се оказаха ДПС. Има ли изненадани? Вероятно.

А не би трябвало. Защото това далеч не е първият случай, в който движението се оказва с едни гърди напред. Както стана в четвъртък, когато - докато управляващите от ПП-ДБ умишлено или не затлачваха (за пореден път) дебата за наистина наложителната реформа в Темида в безсмислени политически спорове и процедурни хватки, от ДПС публикуваха проекта си за промени в Конституцията.

Представени в Брюксел още в началото на февруари 2022 г. и срещнали одобрението на де що фактор има в Европейската комисия и Европейския парламент. Като се започне от ресорния зам.-председател на ЕК Вера Юрова и се стигне до председателя на Групата за наблюдение на демокрацията, правовата държава и основните права към Комисията LIBE в ЕП – Софи инт Велд.

„Зелената светлина“ от Брюксел е показателна и впрочем логична, защото проектът реално отговаря на всички препоръки, направени от Венецианската комисия. А внимателният прочит на предложенията за промяна на Конституцията показва, че текстовете дават решение на основните проблеми с независимостта на съдебната власт от вътрешни и външни за системата влияния, които са се проявявали през годините.

Като се започне от намаляване до абсолютния минимум на възможностите за намеса във функционирането на Темида от страна на останалите власти в държавата – изпълнителната и законодателната. Продължи се през въвеждане на реален механизъм за осигуряване на пълна независимост при евентуално разследване на престъпления или закононарушения, извършени от някой от т.нар. „трима големи“ – главния прокурор и шефовете на ВКС и ВАС.

И се стигне до пълното орязване на възможността – тяхната и на правосъдния министър, да участват в кариерното развитие и дисциплинарните производства срещу тях. И най-важното – не са правени срещу конкретна личност, какъвто бе случаят с последните промени в Закона за съдебната власт, с които – по искане на ПП-ДБ и ГЕРБ, беше намален на обикновено мнозинство вотът, нужен за смяна на главния прокурор, а с цел решаване на системните проблеми в Темида.

Какво конкретно предвиждат измененията?

Първо - решават проблема с „всесилната фигура“ на главния прокурор. Премахва се възможността обвинител №1 да осъществява надзор за законност на делата, гледани от прокурорите. Това реално означава, че няма да може да се произнася по конкретни прокурорски актове, като по този начин се слага и край на пирамидалната структура на държавното обвинение.

Ако измененията бъдат приети, обвинител №1 ще има само методически функции. Главният прокурор дори няма да има възможност да участва в кадровото развитие на държавните обвинители.

Причината е, че друг от предложените текстове предвижда разформироване на настоящия Висш съдебен съвет и разделянето му на две – Съвет на прокурорите и Съвет на съдиите, които ще работят независимо един от друг. За разлика от настоящия пленум на ВСС и съществуващите към момента колегии на прокурорите и съдиите, в първата в която към момента по право е главният прокурор, а във втората – председателите на ВКС и ВАС, никой от т.нар. „трима големи“ в Темида няма да е част от бъдещите два съвета.  

Второ – намаляват до санитарния минимум възможностите за намеса във функционирането на съдебната власт от страна на изпълнителната и законодателната власт. От една страна – като осигуряват превес на магистратската квота спрямо парламентарната в бъдещите съвети на прокурорите и съдиите. Предвижда се те да са от по 13 души, като шестима от тях да са излъчвани от парламента, а останалите 7 – съответно от прокурорите и следователите в случая със Съвета на прокурорите и от съдиите в случая със Съвета на съдиите.

А от друга – като намаляват ролята на правосъдния министър до наблюдател. Според сегашните текстове в Конституцията министърът на правосъдието е председателстващ ВСС и макар да няма право на глас, има правомощие да предлага дневния ред на заседанията на пленума на кадровиците, да предлага бюджет на съдебната власт, както и да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите.

Според проекта за промени правосъдният министър вече няма да има тези функции и ще може само да присъства на заседанията заедно с председателя на Инспектората на съдебната власт.

Трето – текстовете осигуряват механизъм за независимо разследване не само на главния прокурор, а на всички „трима големи“ в Темида. Така, в случай, че има данни за извършено престъпление от общ характер от страна на обвинител №1, председателя на ВКС и председателя на ВАС, те ще бъдат разследвани от прокурор от Върховната касационна прокуратура с не по-малко от 25 години стаж в системата, който е получил най-високата оценка на последното си атестиране и през последните пет години не е бил обект на дисциплинарно производство.

За времето, докато разследва, срещу въпросния прокурор няма да може да се образуват дисциплинарни производства, като в случай че има повдигнато обвинение, ще участва и в съдебното производство. А след като приключи, ще може – ако има такова желание, да бъде преназначен като съдия във ВКС и ВАС.

Четвърто, но не и по важност – промените предоставят възможността на гражданите да могат да подават жалби до Конституционния съд в случай, че считат, че са били нарушени техните основни права и свободи. Т.нар. „конституционна жалба“ ще се подава чрез ВАС и ВКС, които няма да имат възможност да откажат да ги депозират пред КС.  

Кой е написал промените?

Отговорът на този въпрос беше даден от зам.-председателя на ДПС Йордан Цонев от парламентарната трибуна в четвъртък: „Знаете ли кой е в разработката на този проект – г-н Делян Пеевски! И г-н Пеевски ще бъде в тази комисия (бел.р. за изготвяне на промените в Конституцията), защото той направи този анализ с нашите специалисти. Защото той изработи този проект, който вашите специалисти сега харесват и затова ще бъде направена реформата такава, каквато е нужна на българската съдебна система, нужна на българското общество“.

Разкритието, че именно Пеевски стои в основата на измененията всъщност е двоен удар по управляващото мнозинство и по-конкретно по ПП-ДБ. Защото от една страна опровергава дългогодишната опорка, насаждана от задкулисни кръгове в държавата и преповтаряна безброй пъти от лидерите на тази коалиция, че депутатът от ДПС имал имагинерно влияние в съдебната власт.

Твърдения, които буквално се самоопровергават под напора на разработените с негово участие текстове, които – ако бъдат приети – ще разрешат трайно проблеми именно с независимостта на магистратите при разследването и решаването на делата и на съдебната система като цяло. 

А от друга – разобличава лицемерието, прикривано зад паравана на псевдоморализъм, с който същите тези политици сега се опитват да се противопоставят на включването на Делян Пеевски в комисията за промени в Конституцията. При това го правят, погазвайки не само парламентарните традиции, но и волята на десетките хиляди избиратели, гласували именно за ДПС и Пеевски с надеждата, че ще върнат не само нормалността в политиката, а и върховенството на закона в България.

Е, фактът е, че предложените черно на бяло от движението текстове обличат в думи онова, което именно ПП и ДБ развяваха като мантри по площадите и предизборните кампании. Но фокусирайки се не върху системните проблеми в Темида, а единствено върху фигурата на главния прокурор на принципа „закон за една личност“. 

В очевидно желание не да разрешат драмите в системата, а да овладеят поста на обвинител №1 и да поставят „наш човек“ на него. По начина, по който лъсна от изтеклите записи от заседанието на Националния съвет на ПП, че планират да овладеят и службите и държавната администрация. Именно това е и причината изготвеният и одобрен от Брюксел още преди повече година от ДПС проект за промени в Конституцията да стои и досега на трупчета.

Защото тогава от движението го представиха на всички парламентарни групи, но управляващите пак тогава ПП и ДБ отказаха да го разглеждат и да започнат дискусия по него. Не защото не е добър, а защото противоречи на мераците им вместо да направят истинска съдебна реформа, да овладеят напълно Темида.

Именно на това ставаме свидетели и в момента – да се пробват да минират работата по конституционните промени, използвайки фалшиви оправдания и опорки, разпространявани във Фейсбук от същите тези задкулисни кръгове, които от години правят всичко възможно да обяздват Темида своя полза.  

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук