Пленарните заседания и тези на парламентарните комисии ще се излъчват в социалните мрежи. Това решиха депутатите на заседание на временната комисия за създаване на нов правилник.

Освен там те ще излъчват отново по БНТ 1, а не както досега по БНТ 2.

Още в началото на заседанието стана ясно, че промените, които се приемат днес, ще са в настоящия правилник и ще са временни. Решението е било взето на председателски съвет, стана ясно от изказване на председателя на парламента и член на комисията Ива Митева.

Депутатите увеличиха и времето, в което ще могат да се запознават със законопроектите от 24 на 72 ч. Това означава, че законопроектите ще влизат в пленарната зала не по-малко от 72 ч. от гледането им в парламентарна комисия. Изключение ще се прави само за спешни законопроекти. Тяхното разглеждане в зала пък ще може да става след 24 ч.

Одобрено беше и задължителното присъствие на 121 депутати в залата, за да се приемат закони или декларации.

Кворумът пък вече няма да се проверява чрез поименна проверка на депутатите, а ще бъде става с регистрация през компютъризираната система.
Прието бе също да се приема, обсъжда и гласува доклад на всеки 6 месеца на Комисията по жалбите, която разглежда сигнали от граждани.