95% от проверките на КПКОНПИ завършват с прекратяване, защото не установяваме несъответствие. Това каза пред журналисти председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев, предаде агенция „Фокус“.

„Ако в един момент в сметката на някого се появи половин или един милион лева и той не може да обясни откъде са, само тогава ще му се отнема имуществото. И презумпцията е, че ако ти не можеш да докажеш това пред съда, защото очевидно тези пари са незаконни, едва тогава тези пари ти се отнемат“, обясни Георгиев.

Той посочи, че единственото важно за гражданското производство е произхода на имуществото. „Защото когато едни лица забогатяват по нечестен път, това променя цялата философия на цялата икономика. И това е смисълът на антикорупционния закон“, каза Георгиев.

Той посочи, че приемайки закона, България е поела по пътя да се възстанови справедливостта. „Защото има много хора, които имат много пари, но не могат да обяснят откъде са, а сега трябва да дойдат и да го направят. 95% от проверките на КПКОНПИ завършват с прекратяване, защото не установяваме такова несъответствие. Идеята е на богатите хора с милионите левове, които не могат да ги обяснят, на тях да им се отнеме имуществото“, заяви Георгиев.