Идеята за превръщане на Балканите и Черноморския регион в зона на мира трябва да бъде неизменна и близкостояща до нас цел и задача, най-вече от гледна точка на възможностите да се развиват икономическите, културните и други взаимовръзки.  Идеята за мира е основополагаща. Това каза председателят на Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ) Калоян Паргов по време на форума  „Съвременният свят и мястото на България в него“, който се проведе в Народното събрание.

Като представители на СИНПИ в него взеха участие Даниела Везиева, която бе и модератор на дискусията, Чавдар Минчев, Валери Белчев, Мирослав Дамянов, Пламен Милев, Дончо Атанасов, Валентин Николов, доц. Николай Цонков и Димитър Пенков.

Сред участниците в събитието бяха заместник-председателят на УС на КРИБ Николай Вълканов, председателят на УС на АИКБ Васил Велев, председателят на УС на БСК Добрин Митрев, главният икономист на КНСБ Любослав Костов и банкерът Левон Хампарцумян.

„Стратегическите интереси на България се простират в границите на Европа, Балканите, Черно море и Източното Средиземноморие. Необходимо е стратегическо балканско партньорство с Гърция, Турция, Албания, Сърбия, Румъния, Северна Македония, Косово, Босна и Херцеговина и превръщане на Балканите в транспортен, логистичен и енергиен хъб“, изтъкна членът на УС на СИНПИ Чавдар Минчев, който е и изпълнителен директор на Националната асоциация за международни отношения (НАМО).

Той постави въпроса дали българската държава може да бъде суверенен субект на международните отношения и да защитава достойнството и интересите на своите граждани и бизнес. „Това предполага формулирането на основни български интереси и въплъщаването им в политики, които България да следва, независимо кой управлява държавата“, заяви Минчев.

„Атомната енергия има бъдеще и това бъдеще е свързано преди всичко с гарантирането на непрекъснатост на електроснабдяването“, категоричен бе Мирослав Дамянов, който е бивш земестник-министър на енергетиката. Той посочи, че енергията, произведена от атомните централи, е базова и е призната за чиста енергия.

По думите му това, което крепи българската енергетика към момента, е изцяло в противоречие на Зелената сделка и това е производството на електроенергия от ТЕЦ-ове. „Трябва да положим максимални усилия за запазване на производството от термичните централи до изчерпване на техния ресурс. Това гарантира  независимост и работни места“, убеден е Дамянов.

„През последните две години бюджетът и Министерството на финансите станаха заложник на политиката. С непрекъснатите актуализации на бюджета се стига до деградирала макрорамка, дългова спирала и огромен дефицит“, каза по време на дискусията Валери Белчев, който е бивш министър на финансите.

Според него единственото решение е подобряване на приходната част на бюджета и обясни откъде могат да дойдат тези ресурси. Той счита, че трябва да бъде въведен  механизъм за по-справедливо разпределение на свръхпечалбите на енергийните компании. „Въвеждането на прогресивен данък върху тези свръхпечалби би било справедлива методика, като това ще предостави възможност и на производителите да печелят“, каза в заключение Белчев.